xem tướng mũi tiệt đồng

Nhờ thầy giải mã chi tiết vận số tương lai tướng mũi tiệt đồng

Sau đây là các thông tin về xem tướng mũi tiệt đồng, tướng mũi tiệt đồng là gì? các đặc điểm nhận diện tướng mũi tiệt đồng, xem tướng mũi tiệt đồng nam, xem tướng mũi tiệt đồng nữ tra tính cách, bói số mệnh:

 

Xem tướng mũi tiệt đồng đoán tính cách, vận mạng tốt xấu

 

  1. Tướng mũi tiệt đồng là gì? Các đặc điểm tướng mũi tiệt đồng

Tướng mũi tiệt đồng ( mũi ống trúc): Thân mũi ngay thẳng không lệch lạc, có độ dài trung bình (phần sống mũi). Chuần Đầu bằng phẳng (không nổi rõ Gián Đài, Đình Úy), đều đặn, sống mũi cao rộng, tạo thành hình dạng như thân ống trúc, tục gọi là Mũi dọc dừa.

Đặc điểm chính của tướng mũi tiệt đồng là Chuần Đầu đều và thẳng (hình thành góc thước thợ) và Sơn Căn hơi thấp

 

  1. Người tướng mũi tiệt đồng là người ra sao?

 

  • Vận mệnh người tướng mũi tiệt đồng
     

Tướng mũi tiệt đồng được xếp vào loại Thẩm biện quan thành tựu chủ về cả phú lẫn quý cách ở mức trung thừa (về phú quý thì thua mũi trâu, về quý thì thua mũi rồng, mũi thông thiên) thiên về văn cách hơn là võ cách.

 

Nếu tướng mũi tiệt đồng kết hợp với loại hình tướng danh cầm (hình Hạc, hình Phượng) và có các bộ vị khác tương ứng tốt đẹp hoặc không khuyết hãm. Mũi tiệt đồng chủ về sang cả, có danh vọng với đời, nhưng được danh mà kém về lợi.

 

Ngược lại nếu tướng mũi tiệt đồng kết hợp đắc cách với loại thú hình như ngựa nai hoặc gia cầm như hình gà vịt chủ về giàu có từ trung vận trở đi, nếu không giàu cũng không bao giờ bị khốn đốn về cơm áo nhưng phần quý hiển bị giảm sút.

 

  • Tính cách người tướng mũi tiệt đồng

 

Về mật phẩm cách, bất kể phối hợp với hình chim chóc hay muông thú, kẻ có tướng mũi tiệt đồng mà Ngũ Quan không khuyết hãm là kẻ tính tình trung hậu, ngay thẳng, thường giữ được mức trung dung trong xử thế.

 

Lưu ý: Kết quả trả về xem tướng mũi tiệt đồng đúng cho cả ở nam và nữ.

 

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
ảnh zip