Xem tuổi tam tai năm 2024 - kỵ xây cất nhà cửa và cưới gả.

Tuổi nào vào năm hạn tam tai không những xây cất nhà cửa không tốt mà lấy vợ cũng xấu. Hạn tam tai chỉ kể năm tam tai của tuổi con trai còn tuổi con gái không có. Bởi hôn nhân là phần của người nam. Các năm hạn tam tai tính như sau:

Tuổi Thân, Tý, Thìn - hạn tam tai ở các năm Dần, Mẹo (Mão), Thìn

Tuổi Dần, Ngọ, Tuất - hạn tam tai ở các năm Thân, Dậu, Tuất.

Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu - hạn tam tai ở các năm Hợi, Tý, Sửu

Tuổi, Hợi, Mẹo, Mùi - Hạn tam tai ở các năm Tỵ, Ngọ, Mùi.

Sau đây là các phân tích về cách tính tuổi tam tai tại năm 2024 và tất cả các năm một cách chi tiết nhất:

 

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip