Tra năm tam tai của tuổi Kỷ Mùi (1979)

Những năm tam tai tuổi Kỷ Mùi (1979) và những điều cần biết

 

 

Hạn tam tai được gọi tắt từ các từ Tai- tai họa - họa hại ý chỉ các tai họa sẽ gặp khi vào cái hạn này.

Hạn tam tai theo tuổi tức là hạn tam tai của 3 năm liên tiếp ứng với mỗi nhóm tuổi.  Và trong đời người thỉ cứ 12 năm sẽ gặp hạn tam tai ( kéo dài 3 năm) một lần.

Như vậy, mỗi lần tới hạn tam tai của tuổi Kỷ Mùi 1979 thì sẽ kéo dài trong 3 năm, và khi vào vận hạn tam tai thì tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp trở ngại, rủi ro liên quan tới: tài vận - công việc làm ăn buôn bán , sức khỏe và gia thất.

 

 • Khi vào năm hạn tam tai của tuổi 1979 thì nên lưu ý các điều sau đây:

Năm đầu gặp hạn tam tai tuổi Kỷ Mùi: Không nên bắt đầu làm việc trọng đại: cưới xin, xây sửa nhà, xuất hành đi xa, làm ăn lớn.

Năm thứ 2 gặp hạn tam tai tuổi Kỷ Mùi: không nên dừng việc đang thực hiện (vì thường sau đó tiếp tục dễ gặp trở ngại).

Năm thứ 3 gặp hạn tam tai tuổi Kỷ Mùi: không nên kết thúc việc quan trọng.

Trong 3 năm gặp hạn tam tai tuổi Kỷ Mùi 1979 thì năm thứ 2 là nặng nhất.

 

Sau đây là các năm là năm hạn tam tai tuổi Kỷ Mùi:


 

 1. 1979 (Kỷ Mùi)

 2. Năm 1989 (Kỷ Tỵ), 1990 (Canh Ngọ), 1991 (Tân Mùi)

 3. Năm 2001 (Tân Tỵ), 2002 (Nhâm Ngọ), 2003 (Quý Mùi)

 4. Năm 2013 (Quý Tỵ), 2014 (Giáp Ngọ), 2015 (Ất Mùi)

 5. Năm 2025 (Ất Tỵ), 2026 (Bính Ngọ), 2027 (Đinh Mùi)

 6. Năm 2037 (Đinh Tỵ), 2038 (Mậu Ngọ), 2039 (Kỷ Mùi)

 7. Năm 2049 (Kỷ Tỵ), 2050 (Canh Ngọ), 2051 (Tân Mùi)

 8. Năm 2061 (Tân Tỵ), 2062 (Nhâm Ngọ), 2063 (Quý Mùi)

 9. Năm 2073 (Quý Tỵ), 2074 (Giáp Ngọ), 2075 (Ất Mùi)


 

⇒ Năm 2019 KHÔNG là năm hạn tam tai tuổi Kỷ Mùi

 

 • Cách phòng tránh khi vào năm hạn tam tai của tuổi Kỷ Mùi?

Như phía trên đã phân tích, nếu quý bạn đọc tuổi 1979 gặp năm hạn tam tai, nên hạn chế làm các việc lớn. Nếu việc không thể trì hoãn, hãy mượn tuổi của người khác để thực hiện.

Hạn tam tai là việc tất yếu sẽ xảy ra đối với mỗi người, không thể tiêu trừ hết được. Nếu muốn giảm nhẹ hạn, tuổi Kỷ Mùi 1979 có thể làm lễ cúng đầu năm.

 

Trên đây là các thông tin về hạn tam tai của tuổi Kỷ Mùi, xem năm hạn tam tai của tuổi Kỷ Mùi 1979. cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi.

 

XEM THÊM:


 

Có thể bạn muốn xem

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
ảnh zip