Xem ngày hoàng đạo - xem ngày đẹp hoàng đạo là danh từ của lĩnh vực thiên văn học. Chỉ 1 chu kỳ mỗi năm trái đất quay quanh mặt trời, đường vòng trong các thiên thể hằng tinh trong một năm và trái đất nhìn thấy, tức là trong 1 năm mặt trời chiếu thẳng trái đất trên quỹ đạo của trái đất. Cả vòng là 360 độ, người ta phân thanh 12 phần, mỗi phần 30 độ

Lịch của các hoàng đế xưa cũng lấy 12 chữ ứng 12 phần là: Kiến, trừ, mãn, bình, định, chấp, phá, nguy, thành, thu, khai và bế để phân biệt mỗi nhật kỳ trong lịch sử hoàng đế. Tất cả những ngày trên đều tương ứng với 6 chữ: trừ, nguy, định, chấp, thành, khai là ngày đẹp, hoàng đạo và các ngày tương ứng với 6 chữ: Kiến,mãn, bình, phá, thu, bế là ngày xấu, hắc đạo.

Điều đó cho thấy từ xa xưa, người ta đã tin rằng ngày được phân ngày đẹp ngày xấu nên dù làm bất cứ việc gì phạm vào ngày xấu đều không suôn sẻ, dễ thất bại. Tuy rằng, không nên tin đến mức mê tín nhưng trước khi khởi sự một việc gì đó, chúng ta cũng nên xem ngày đó, giờ đó phải là ngày giờ hoàng đạo, ngày đẹp hay không để phòng trừ.

 

 

 

Ngoài các thông tin xem ngày đẹp giờ hoàng đạo, xin mời tham khảo thêm:

Phần mềm xem ngày đẹp, tra ngày hoàng đạo được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vn.

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải