Xem năm hạn tam tai tuổi Giáp Dần (1974)

Năm 2019 có phải năm hạn tam tai tuổi Giáp Dần (1974) không?

 

 

Hạn tam tai được gọi tắt từ các từ Tai- tai họa - họa hại ý chỉ các tai họa sẽ gặp khi vào cái hạn này.

Hạn tam tai theo tuổi tức là hạn tam tai của 3 năm liên tiếp ứng với mỗi nhóm tuổi.  Và trong đời người thỉ cứ 12 năm sẽ gặp hạn tam tai ( kéo dài 3 năm) một lần.

Như vậy, mỗi lần tới hạn tam tai của tuổi Giáp Dần 1974 thì sẽ kéo dài trong 3 năm, và khi vào vận hạn tam tai thì tuổi Giáp Dần sẽ gặp trở ngại, rủi ro liên quan tới: tài vận - công việc làm ăn buôn bán , sức khỏe và gia thất.

 

  • Khi vào năm hạn tam tai của tuổi 1974 thì nên lưu ý các điều sau đây:

Năm đầu gặp hạn tam tai tuổi Giáp Dần: Không nên bắt đầu làm việc trọng đại: cưới xin, xây sửa nhà, xuất hành đi xa, làm ăn lớn.

Năm thứ 2 gặp hạn tam tai tuổi Giáp Dần: không nên dừng việc đang thực hiện (vì thường sau đó tiếp tục dễ gặp trở ngại).

Năm thứ 3 gặp hạn tam tai tuổi Giáp Dần: không nên kết thúc việc quan trọng.

Trong 3 năm gặp hạn tam tai tuổi Giáp Dần 1974 thì năm thứ 2 là nặng nhất.

 

Sau đây là các năm là năm hạn tam tai tuổi Giáp Dần:

 

  1. Năm 1980 (Canh Thân), 1981 (Tân Dậu), 1982 (Nhâm Tuất)

  2. Năm 1992 (Nhâm Thân), 1993 (Quý Dậu), 1994 (Giáp Tuất)

  3. Năm 2004 (Giáp Thân), 2005 (Ất Dậu), 2006 (Bính Tuất)

  4. Năm 2016 (Bính Thân), 2017 (Đinh Dậu), 2018 (Mậu Tuất)

  5. Năm 2028 (Mậu Thân), 2029 (Kỷ Dậu), 2030 (Canh Tuất)

  6. Năm 2040 (Canh Thân), 2041 (Tân Dậu), 2042 (Nhâm Tuất)

  7. Năm 2052 (Nhâm Thân), 2053 (Quý Dậu), 2054 (Giáp Tuất)

  8. Năm 2064 (Giáp Thân), 2065 (Ất Dậu), 2066 (Bính Tuất) 

⇒ Năm 2019 KHÔNG phải là năm hạn tam tai tuổi Giáp Dần

 

mail XEM TỬ VI 2019 ĐỂ ĐOÁN HUNG CÁT, VƯỢNG SUY CHO NAM NỮ SINH NĂM 1974:

 

 

Tử vi 2019 tuổi Giáp Dần nam mạng

 

Tử vi 2019 tuổi Giáp Dần nữ mạng

 

  • Cách phòng tránh hạn tam tai tuổi Giáp Dần?

Như phía trên đã phân tích, nếu quý bạn đọc tuổi 1974 gặp năm hạn tam tai, nên hạn chế làm các việc lớn. Nếu việc không thể trì hoãn, hãy mượn tuổi của người khác để thực hiện.

Hạn tam tai là việc tất yếu sẽ xảy ra đối với mỗi người, không thể tiêu trừ hết được. Nếu muốn giảm nhẹ hạn, tuổi Giáp Dần 1974 có thể làm lễ cúng đầu năm.

 

Trên đây là các thông tin về hạn tam tai của tuổi Giáp Dần, xem năm hạn tam tai của tuổi Giáp Dần 1974. cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi.

 

XEM THÊM:

 

Có thể bạn muốn xem

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip