Xem năm tam tai của Nhâm Ngọ 2002

Xem năm tam tai của Nhâm Ngọ 2002, Tra hạn tam tai tuổi Nhâm Ngọ 2019

 

 

Hạn tam tai được gọi tắt từ các từ Tai- tai họa - họa hại ý chỉ các tai họa sẽ gặp khi vào cái hạn này.

Hạn tam tai theo tuổi tức là hạn tam tai của 3 năm liên tiếp ứng với mỗi nhóm tuổi.  Và trong đời người thỉ cứ 12 năm sẽ gặp hạn tam tai ( kéo dài 3 năm) một lần.

Như vậy, mỗi lần tới hạn tam tai của tuổi Nhâm Ngọ 2002 thì sẽ kéo dài trong 3 năm, và khi vào vận hạn tam tai thì tuổi Nhâm Ngọ sẽ gặp trở ngại, rủi ro liên quan tới: tài vận - công việc làm ăn buôn bán , sức khỏe và gia thất.

 

 • Khi vào năm hạn tam tai của tuổi 2002 thì nên lưu ý các điều sau đây:

Năm đầu gặp hạn tam tai tuổi Nhâm Ngọ: Không nên bắt đầu làm việc trọng đại: cưới xin, xây sửa nhà, xuất hành đi xa, làm ăn lớn.

Năm thứ 2 gặp hạn tam tai tuổi Nhâm Ngọ: không nên dừng việc đang thực hiện (vì thường sau đó tiếp tục dễ gặp trở ngại).

Năm thứ 3 gặp hạn tam tai tuổi Nhâm Ngọ: không nên kết thúc việc quan trọng.

Trong 3 năm gặp hạn tam tai tuổi Nhâm Ngọ 2002 thì năm thứ 2 là nặng nhất.

 

Sau đây là các năm là năm hạn tam tai tuổi Nhâm Ngọ:

 

 1. Năm 2004 (Giáp Thân), 2005 (Ất Dậu), 2006 (Bính Tuất)

 2. Năm 2016 (Bính Thân), 2017 (Đinh Dậu), 2018 (Mậu Tuất)

 3. Năm 2028 (Mậu Thân), 2029 (Kỷ Dậu), 2030 (Canh Tuất)

 4. Năm 2040 (Canh Thân), 2041 (Tân Dậu), 2042 (Nhâm Tuất)

 5. Năm 2052 (Nhâm Thân), 2053 (Quý Dậu), 2054 (Giáp Tuất)

 6. Năm 2064 (Giáp Thân), 2065 (Ất Dậu), 2066 (Bính Tuất)

 7. Năm 2076 (Bính Thân), 2077 (Đinh Dậu), 2078 (Mậu Tuất)

 8. Năm 2088 (Mậu Thân), 2089 (Kỷ Dậu), 2090 (Canh Tuất)

 9. Năm 2100 (Canh Thân), 2101 (Tân Dậu), 2102 (Nhâm Tuất) 

⇒ Năm 2018 là năm hạn tam tai tuổi Nhâm Ngọ - Năm tam tai thứ 3

 

 • Cách phòng tránh khi vào năm hạn tam tai của tuổi Nhâm Ngọ?

Như phía trên đã phân tích, nếu quý bạn đọc tuổi 2002 gặp năm hạn tam tai, nên hạn chế làm các việc lớn. Nếu việc không thể trì hoãn, hãy mượn tuổi của người khác để thực hiện.

Hạn tam tai là việc tất yếu sẽ xảy ra đối với mỗi người, không thể tiêu trừ hết được. Nếu muốn giảm nhẹ hạn, tuổi Nhâm Ngọ 2002 có thể làm lễ cúng đầu năm.

 

Trên đây là các thông tin về hạn tam tai của tuổi Nhâm Ngọ, xem năm hạn tam tai của tuổi Nhâm Ngọ 2002. cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi.

 

XEM THÊM:


 

Có thể bạn muốn xem

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip