xem tướng miệng thổi lửa

Tướng số khẳng định tướng miệng thổi lửa là tốt hay xấu?

Sau đây là các thông tin về xem tướng miệng thổi lửa, tướng miệng thổi lửa là gì? các đặc điểm nhận diện miệng thổi lửa tướng học, xem tướng miệng thổi lửa nam, xem tướng miệng thổi lửa nữ tra tính cách, bói số mệnh:

Xem tướng miệng thổi lửa đoán tính cách, xem vận mạng tốt xấu

 

  1. Tướng miệng thổi lửa là gì? Nhận dạng tướng miệng thổi lửa

Tướng miệng thổi lửa: Miệng nhỏ và tròn, hai Môi nhọn và túm cong lại giống nhe người đang chúm Miệng thổi lửa, nên đặt tên như vậy để dễ hình dung, hai khóe Miệng cụp xuống.

 

  1. Người tường miệng thổi lửa tướng học là người ra sao?

 

Miệng thổi lửa tướng học thuộc loại xấu nhất trong các tướng Miệng nên bị xếp vào loại Xuất nạp quan bất thành tựu chủ về cha mẹ an hem, vợ con bất hòa, về già cô độc, còn vì việc của con cái mà hao phí tinh thần sức lực, không thể an hưởng tuổi già.

 

Tuy nhiên nếu Mày Tai Mắt Mũi bình thường hoặc Mũi dài đặc biệt tốt thì miệng thổi lửa tướng học cũng có thể phát đạt sơ sơ.

 

Về cá tính, miệng thổi lửa này chủ về tính nết gian ác, thích gièm pha hãm hại người.


 

Lưu ý: Kết quả trả về xem miệng thổi lửa tướng học đúng cho cả nam và nữ

 

Trên đây là các thông tin về xem tướng miệng thổi lửa được các chuyên gia tổng hợp dựa trên kiến thức của thuật xem tướng. Xem Miệng thổi lửa tướng học dễ dàng đoán biết vận mệnh tính cách nam,nữ.

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
ảnh zip