xem tướng mắt gấu

Xem ngay luận giải tướng mắt gấu để tránh rước họa vào người

Sau đây là các thông tin về xem tướng mắt gấu, tính cách vận mạng tốt xấu của người có tướng mắt gấu.

 

Xem tướng mắt gấu - tính cách và vận mạng tốt xấu:

 

  1. Tướng mắt gấu là gì?
     

Tướng mắt gấu có Mắt tròn và có nhiều nét giống mắt heo tuy nhiên mỗi bờ mắt chỉ có một mí, mí dưới giao đầu với đuôi mắt. Ánh mắt mờ ảo không có thần.

  1. Người tướng mắt gấu vận mệnh ra sao?
     

Cũng như mắt heo tướng mắt gấu được xếp vào loại bất thành tựu, phối hợp bất cứ loại hình thể nào cũng không thay đổi được cá tính và vận mạng.

 

Kẻ có tướng mắt gấu là kẻ có sức nhưng ngu độn, hung bạo không biết suy tính lợi hại ,hữu dũng vô mưu nên luôn luôn rước lấy thảm họa. (hầu hết bọn lục lâm thảo khấu có mắt này ít kẻ chết an lành hay trường thọ)

 

Lưu ý: Các kết quả trả về của xem tướng mắt gấu phù hợp cho cả xem tướng mắt gấu nam và xem tướng mắt gấu nữ.


 

Để xem các loại tướng mắt khác, xin mời click vào xem tướng mắt để được chuyển hướng về danh mục tra cứu.

 

XEM THÊM:

Xem bói nốt ruồi ở gần mắt có ý nghĩa gì

Có thể bạn muốn xem

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip