xem tướng mắt ngưu

Xem tướng mắt ngưu là gì? đặc điểm và ý nghĩa người mắt ngưu

Sau đây là các thông tin về xem tướng mắt ngưu, tính cách vận mạng tốt xấu của người có tướng mắt ngưu.

Xem tướng mắt ngưu - tính cách và vận mạng tốt xấu:
 

  1. Tướng mắt ngưu là gì?

 

Tướng mắt ngưu: Khuôn mắt lớn, có hình tròn rất rõ và hơi lồi. Sức mắt rất kém tuy không bị cận hay viễn. Có nhiều nếp xếp trên hai mí mắt.

 

  1. Người có tướng mắt ngưu là người như thế nào?

 

Trong tướng học tướng mắt ngưu là loại hợp cách giám sát quan nghĩa là không phải mắt xấu.

 

  • Tướng mắt ngưu có ngũ quan toàn hảo, thân hình đầy đặn

 

Người có nét tướng mắt ngưu như này là người có dấu hiệu trường thọ, giàu có lớn. Người có mắt trâu thích hợp về buôn bán kỹ nghệ không có thiên khiếu về văn học nghệ thuật.

 

  • Tướng mắt ngưu kết hợp tướng ngũ lộ, ngũ trường mày dài, thưa,mũi tốt

 

Đây là nét tướng đặc cách ,chỉ khi sở hữu đầy đủ những nét này mới trở thành đại phú đại quý được.

 

Lưu ý: Các kết quả trả về của xem tướng mắt ngưu phù hợp cho cả xem tướng mắt ngưu nam và xem tướng mắt ngưu nữ.


 

Để xem các loại tướng mắt khác, xin mời click vào xem tướng mắt để được chuyển hướng về danh mục tra cứu.

 

Có thể bạn muốn xem

Contents[MỤC LỤC]