xem tướng mắt mèo

Xem tướng mắt mèo luận giải vận mệnh tính cách con người

Sau đây là các thông tin về xem tướng mắt mèo, tính cách vận mạng tốt xấu của người có tướng mắt mèo.

Xem tướng mắt mèo - tính cách và vận mạng tốt xấu:

 

 1. Tướng mắt mèo là gì?
   

Tướng mắt mèo: Hình dáng trông tương tự mắt cua nhưng đầu và đuôi mắt nhọn, có hai mí rõ rệt và nhãn cầu trung bình, mắt không lộ; về màu sắc lòng trắng mắt mèo hơi vàng.
 

 1. Đặc điểm người có tướng mắt mèo
   

 

 • Tính cách người tướng mắt mèo

   

Kẻ có tướng mắt mèo đắc cách tính tình nhu thuận, có tài có chí nhưng tính nết nhã đạm, thanh cao không ưa danh lợi, vật chất nên không thích hợp với hoạt động doanh thương.

Người này cũng khá là vô tình ,thường tự cho mình là đúng, lúc nào cũng nghĩ mình là tâm điểm của mọi sự chú ý ,lạnh lùng nhưng có khả năng ứng phó nhạy bén.

 

 • Vận mệnh người tướng mắt mèo
   

Tướng mắt mèo được xếp vào loại giám sát quan thành tựu trung cách phối hợp với người loại hình thuỷ đắc cách nhất, phú quý song toàn, có tài sản, có quyền thế ,được quý nhân phù hộ.

Tướng mắt mèo kết hợp với loại hình thổ thì tạm được, là người tường tài lực nhiều song ít thành đại nghiệp ở đời.


 

Lưu ý: Các kết quả trả về của xem tướng mắt mèo phù hợp cho cả xem tướng mắt mèo nam và xem tướng mắt mèo nữ.


 

Để xem các loại tướng mắt khác, xin mời click vào xem tướng mắt để được chuyển hướng về danh mục tra cứu. 

Có thể bạn muốn xem

Contents[MỤC LỤC]

ảnh zip
 
 
 
 
 
ảnh zip