Đường chỉ tay du lịch

Đường chỉ tay du lịch là đường nào? Bói đường du lịch trên chỉ tay

 1. XEM CHỈ TAY ĐƯỜNG DU LỊCH:

 

 • Đường chỉ tay du lịch là đường nào?

Đường du lịch là đường chỉ tay Chạy từ bìa bàn tay ngang qua gò Thái âm: biểu tượng ý muôn du lịch, sở thích du lịch, óc mơ mộng, chí phiêu lưu. Đường quan trọng thì cuộc du lịch lâu dài. Không tuyệt đôi là sự du lịch mà là biểu hiện sự xa rời nơi chôn nhau cắt rún.

 

 • Đường này Đóng thấp ở gò Thái âm, vạch ngang gò này, dài, rõ: du lịch chắc chắn và thành công.

 • Đường chỉ tay du lịch bị Lu mờ: có ý du lịch mà không thực hiện được.

 • Đường chỉ tay du lịch Có nhiều đường: đổi chỗ ở luôn, không định cư ở 1 chỗ.

 • Đóng ở lưng chừng gò Thái âm, dứt ở lòng bàn tay: có du lịch theo đoàn.

 • Bị những chỉ từ Sinh đạo chạy sang và đụng vào: du lịch bằng đường biển hay sông bằng nghề hàng hải.

 • Chảy vào đường Định mệnh: Sông bằng nghề du lịch, dùng du lịch để tạo nghiệp.

Thời gian đường chỉ tay này xuất hiện liên quan với sự câu kết đường này với Định mạng.

 

 

Ngoài ra:

 • Nếu có Hột cườm ( hạt gạo trắng) trên ngón út: có cơ hội đi du lịch.

 • Trên tứ giác diện rõ ràng & gần gò Hỏa tinh nghiêng qua gò Thái âm: nếu du lịch phương xa thì phát tài.


 

Xin mời truy cập về danh mục XEM CHỈ TAY để tiếp tục xem các loại chỉ tay khác.

 

 1. Liên quan chỉ tay đường du lịch:

Xem ngày tốt xuất hành đi xa

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip