xem tướng trán góc cạnh

Xem bói người trán góc cạnh có vận mạng tốt hay xấu?

Sau đây là kết quả của xem tướng trán góc cạnh, cách nhận diện người trán góc cạnh, xem bói tướng trán góc cạnh nam, xem tướng trán góc cạnh nữ đoán tính cách bói vận mệnh.

 

Bói tướng trán góc cạnh đoán tính cách, xem vận mệnh

 

  1. Tướng trán góc cạnh là gì? Nhận diện tướng trán góc cạnh

Tướng trán góc cạnh được phân định như sau: Phía bên trái của trán gọi là nhật giác, phía bên phải gọi là nguyệt giác. Giữa nhật nguyệt giác có xương lộ lên gọi là tướng trán góc cạnh.

 

  1. Người tướng trán góc cạnh tướng số ra sao?

Người có tướng trán góc cạnh là tướng có quan vận cấp trung. Nếu Biên Địa và Sơn Lâm đầy đặn thì tốt, còn bị lõm xuống thì chủ bần tiện. Tả phụ giác và Hữu phụ giác nếu nổi thành gồ, chủ nhất định phú quý.

 

Tướng trán góc cạnh là người sống thực tế, coi trọng vật chất, kinh tế. Là người chăm chỉ chịu khó nhưng làm việc không theo kế hoạch, không có tín khoa học. Những người tướng trán góc cạnh phù hợp với công việc đơn giản, công việc mà chỉ cần sự chăm chỉ. Vì là người thực dụng nên trong chuyện tình cảm họ không mấy thật lòng.  


 

Lưu ý: Kết quả trả về xem tướng trán góc cạnh tướng số phù hợp với cả xem tướng trán góc cạnh nam giới và xem tướng trán góc cạnh nữ giới.

 

Trên đây là các thông tin về xem tướng trán góc cạnh tướng số được các chuyên gia tổng hợp dựa trên kiến thức của Thuật xem tướng.. Xem tướng trán góc cạnh dễ dàng đoán biết vận mệnh tính cách nam,nữ.

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip