xem tướng mặt chữ nhật

Suốt đời lận đận bôn ba nếu sở hữu tướng mặt chữ nhật

Sau đây là các kết quả về người có tướng mặt chữ nhật. Xem tướng người có khuôn mặt chữ nhật, thế nào là mặt chữ nhật, tra tính cách, vận mệnh của người có gương mặt chữ nhật như sau.
 

Xem bói tướng mặt chữ nhật tra tính cách, vận mạng tốt xấu:
 

  1. Tướng mặt chữ nhật là gì?

Tướng mặt chữ nhật có Thiên Đình nảy nở cân xứng. Trung Đình vuông vức nhưng trơ xương; Hạ đình naỷ nở nhưng thịt ít xương nhiều thì khuôn mặt này được xếp vào loại khuôn mặt chữ nhật ( mặt chữ vương).
 

tướng mặt chữ nhật

  1. Người tướng mặt chữ nhật là người ra sao

  • Tính cách người tướng mặt chữ nhật

Người sở hữu tướng mặt chữ nhật có sức khỏe tốt, cơ thể cường tráng. Những người này sống thiên về lý trí hơn tình cảm và rất thực tế, dễ tạo cảm giác khó gần cho người khác vì sự lý trí có phần cố chấp.

Hơn nữa họ là người thích lập kế hoạch và sống theo kế hoạch, giỏi giải quyết mọi vấn đề. Đặc biệt hơn là người tướng mặt chữ nhật rất cấu toàn và ham mê công việc.
 

  • Vận mệnh người có tướng mặt chữ nhật

 

Đàn ông có tướng mặt chữ nhật thường là tài lộc bất toàn, nếu Ngũ Quan ngay ngắn thì có danh mà chẳng có lộc hoặc có lộc mà vô danh khó có thể có danh lợi song toàn.

 

Nếu Thương, Khố khuyết hãm thì tuy là kẻ có mưu trí nhưng cũng khó thành người phú quý. Nếu Ngũ Quan lệch hãm thì suốt đời lận đận bôn ba. Luận về đàn bà cũng vậy.

 

Lưu ý: Kết quả về xem tướng mặt chữ nhật phù hợp xem cho cả tướng mặt chữ nhật nam và tướng mặt chữ nhật nữ.

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip