xem tướng tai nhỏ

Xem ý nghĩa tướng tai nhỏ để nắm rõ bản chất con người

Sau đây là các thông tin liên quan tới tướng tai nhỏ, lý giải tướng tai nhỏ là như thế nào, và ý nghĩa tướng tai nhỏ liên quan đến tính cách và vận mệnh.

Người có tướng tai nhỏ là như thế nào:

Tai nhỏ là dấu hiệu tổng quát của đầu óc trì trệ, mất sáng suốt khi quyết định khó khăn.

Lỗ tai nhỏ là dấu hiệu đầu óc trì trệ hồ đồ.

  • Tai nhỏ mà dầy: căn cơ trường thọ
  • Tai nhỏ mà mỏng: Đề phòng tai họa liên quan đến lửa.

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
ảnh zip