xem tướng tai chuột

Xem ý nghĩa tướng tai chuột cho nam nữ chính xác nhất

Sau đây là các thông tin liên quan tới xem tướng tai chuột, lý giải tướng tai chuột là như thế nào, và ý nghĩa tai chuột tướng số liên quan đến tính cách và vận mệnh.

 

Xem tướng tai chuột đoán tính cách, xem vận mạng tốt xấu

 

  1. Tướng tai chuột là gì? Nhận dạng tướng tai chuột

Tướng Tai chuột tức tướng tai có thành quách bé, vành tai mỏng, không có dáy tai, chủ tướng tai chuột tính cách thấp kém.

 

  1. Tướng tai chuột tướng số ra sao?

 

Tướng tai chuột tướng số của sự nghèo hèn, tiền bạc lận đận là Tai mọc thấp, màu sắc tía pha đen xạm, hai Tai bất quân xứng, đầu Tai nhọn như tướng tai chuột, Luân Quách mờ, lại cơ hồ như không có... Đây chính là tướng BẦN TIỆN.

 

Thiếu niên dễ gặp tai nạn, trung niên phá nghiệp, ham vui không chuyên tâm vào sự nghiệp nên không có cơ đồ. Xấu hơn thì tướng tai chuột tướng số của kẻ trộm cắp nghèo nàn suốt đời, có khi phải chết trong lao ngục. Nếu tu tâm dưỡng tính thì hòng sẽ tránh được điều không hay.  

Lưu ý: Kết quả trả về xem tướng tai chuột tướng số đúng cho cả nam và nữ

 

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
ảnh zip