1. Xem căn duyên tiền định tuổi Quý Dậu 1993 nên kết hôn tuổi gì hợp

Nói đến xem tuổi kết hôn, thì người ta phân thành các loại tuổi hợp và không hợp để lấy nhau như sau:

 

 •   nữ tuổi 1993 nên lấy chồng tuổi nào thì hợp?

 1. Nên lấy chồng hợp tuổi Quý Dậu gặp số Nhất Phú Quý:

Nhất phú quý tứ số giàu sang, phú quý. Nếu tuổi vợ chồng tuổi Quý Dậu kết hợp gặp số này thì sẽ được phò trợ liên quan đến chức vụ lẫn tiền tài. Được nhiều người trọng vọng.

 1. Nên lấy chồng hợp tuổi 1993 gặp số Tam vinh Hiển:

Số này từ khi vợ chồng Quý Dậu hợp tuổi nhau, sẽ phò trợ cho nhau trên con đường danh vọng. Về địa vị và danh phận. Tuy nhiên nên lưu ý, khi gặp số này thường sẽ dễ " có tiếng mà không có miếng"

 1. Nên lấy chồng hợp tuổi Quý Dậu gặp số Tứ Đạt Đạo

Số này từ khi vợ chồng Quý Dậu hợp tuổi nhau, sẽ phò trợ cho nhau trên con đường làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Vơ chồng dễ làm ăn giàu sang, tiền tài phát triển.

 

 •   nữ tuổi 1993 không nên lấy chồng tuổi nào?

Khi chọn tuổi kết hôn nữ 1993 nên lưu ý không lấy các tuổi sau:

 1. Tuổi 1993 không nên lấy người gặp số Nhì bần tiện:

Cái số Nhì bần tiện tức là cái số nghèo hèn, bần tiền, thiếu thốn. nữ sinh năm Quý Dậu lấy người kết hợp tuổi vợ chồng gặp cái số này thì nghèo khó cả đời.

 1.  Tuổi 1993 không nên lấy chồng gặp số phạm Biệt ly

Tức hai vợ chồng luôn xa cách, chi ly, không được ở gần nhau

 1. Tuổi 1993 không nên lấy chồng gặp số phạm Tuyệt mạng

Tuổi vợ chồng phạm tuyệt mạng sẽ ảnh hưởng đến số mạng của nhau. Dân gian thường nói " số sát vợ" hoặc " số sát chồng".

Ngoài ra còn số tuổi không nên kết hợp nhưng không có ảnh hưởng lớn nên chúng tôi xin phép không nói chuyên sâu.

 

 1. Tính xem nữ tuổi 1993 lấy chồng tuổi gì hợp:

Tra tuổi kết hôn - xem nữ tuổi 1993 lấy chồng tuổi nào hợp, chọn năm kết hôn hợp nữ tuổi Quý Dậu : đây là kết quả từ Phần mềm tra cứu tuổi kết hôn tuổi 1993, xem tuổi hợp kết hôn nữ Quý Dậu, nữ tuổi Quý Dậu lấy người tuổi nào hợp nhất.

 

Lưu ý: Bảng kết quả dưới đây chỉ cung cấp các thông tin quan trọng và bình giải kết quả. Để xem chi tiết về chọn vợ chọn chồng tuổi 1993, xin mời bình luận phía dưới để được tư vấn trực tuyến.

 

 • nữ 1993 nên kết hôn các tuổi sau đây:

 

 

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1960 Dương Kim - Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Canh => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Tí => Lục Phá Cung : Đoài - Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1966 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Ngọ => Lục Hình Cung : Đoài - Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1968 Dương Kim - Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Dậu - Địa chi : Thân => Bình Hòa Cung : Đoài - Cung : Khảm => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
1969 Dương Kim - Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Dậu => Tự Hình Cung : Đoài - Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1975 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Ất => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Mão => Lục Xung Cung : Đoài - Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1983 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Đoài - Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
1990 Dương Kim - Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Canh => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Ngọ => Lục Hình Cung : Đoài - Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1991 Dương Kim - Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Mùi => Bình Hòa Cung : Đoài - Cung : Càn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
1996 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Tí => Lục Phá Cung : Đoài - Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1999 Dương Kim - Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Mão => Lục Xung Cung : Đoài - Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
2000 Dương Kim - Dương Kim => Bình Hòa Thiên can : Quý - Thiên can : Canh => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Thìn => Lục Hợp Cung : Đoài - Cung : Càn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
2001 Dương Kim - Dương Kim => Bình Hòa Thiên can : Quý - Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Tỵ => Tam Hợp Cung : Đoài - Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
2005 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Ất => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Dậu => Tự Hình Cung : Đoài - Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
2013 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Dậu - Địa chi : Tỵ => Tam Hợp Cung : Đoài - Cung : Khảm => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7

 

PHẦN MỀM TRA CỨU TÌNH DUYÊN:

Xem chỉ tay đường tình duyên

 

Xem hợp tuổi vợ chồng

 

Xem bói tình yêu

 

      Xem bói bài tình yêu

 

   

     Xem ngày cưới theo tuổi

 

Xem năm sinh con

Xem tướng mặt đàn ông

Xem tướng mặt phụ nữ

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

 

 

Với công cụ xem tuổi kết hôn phù hợp để trả lời các nghi vấn, vấn đề liên quan tới

 • xem tuổi hợp kết hôn nữ tuổi 1993
 • tuổi Quý Dậu hợp kết hôn với tuổi gì
 • nữ sinh năm 1993 lấy chồng tuổi gì hợp
 •  1993 lấy chồng tuổi nào đẹpxem tuổi
 • tuổi 1993 hợp với tuổi nàonữ
 • chọn vợ chọn chồng nữ tuổi 1993
 • Xem tuổi lấy chồng nữ 1993

 

Trên đây là các thông tin về xem tuổi kết hôn nữ tuổi Quý Dậu trong chuyên mục Xem tuổi kết hôn. Nội dung được thuatxemtuong.vn biên soạn và kiểm soát nội dung. Vui lòng không mang đi khi chưa có sự đồng ý.

 

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải

bài viết

Xem tuổi Nhâm Thân cưới năm nào thì tốt

Để xem người sinh năm 1992 cưới năm nào đẹp, nam nữ 1992 cưới năm 2018 được không. Nếu không, tuổi Nhâm Thân cưới năm nào thì tốt? Chúng ta nên xác định như sau:..

bài viết

Xem tuổi Quý Dậu cưới năm nào thì tốt

Người sinh năm 1993 cưới năm nào đẹp, nam nữ 1993 cưới năm 2024 được không. Nếu không, tuổi Quý Dậu cưới năm nào thì tốt? Tại bài viết này, tôi sẽ phân tích 3 năm tới là năm 2023, 2024, 2025, tuổi 1993 cưới năm nào thì đẹp.