Để xem người sinh năm 1992 cưới năm nào đẹp, nam nữ 1992 cưới năm 2018 được không. Nếu không, tuổi Nhâm Thân cưới năm nào thì tốt? Chúng ta nên xác định như sau:

 

 

Trước hết, xem ngày cưới, năm cưới đẹp là xem theo tuổi nữ.

Thứ 2, Xem ngày cưới sẽ xác định theo Kim Lâu và Xét hợp theo chi của tuổi 1992 và năm cưới. Sau đó mới xác định tháng tốt cưới hỏi.

Sau đây, tôi xin phân tích về sinh năm 1992 cưới năm nào đẹp? chọn ngày cưới cho tuổi 1991 vào năm 2018, 2019, 2020


 

Thông tin Nữ Nhâm Thân 1992:

- Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân

- Tuổi con: Khỉ

- Mệnh: Kim - Kiếm Phong Kim

- Cung Đoài

- Niên mệnh năm sinh (hành): Kim

- Số hợp với mệnh: 6, 8, 2, 5, 7

 

 1. Nữ 1992 cưới năm 2018 được không?

- Cô dâu tuổi Nhâm Thân kỵ cưới vào những năm Mùi. Năm 2018 là năm Mậu Tuất là không phạm nên là năm rất tốt để lấy chồng.

 

- Năm 2018 nữ Nhâm Thân 27 tuổi. Cô dâu không phạm Kim Lâu rất tốt nên tiến hành cưới hỏi.

 

 • Nữ Nhâm Thân Kỵ cưới tháng nào năm 2018

Dân gian thường có câu “Nam kỵ cưới tháng Cô, nữ kỵ cưới tháng Hư” . Tuổi 1993 không nên cưới vào tháng Hư.

- Cô dâu tuổi Nhâm Thân kỵ cưới vào những tháng Hư là: Tháng 3, 5 dương lnăm 2018

 • Chọn ngày cưới năm 2018 cho tuổi 1992

Tính theo tuổi cô dâu thì tháng 2, 8 là tháng đại lợi (nên chọn tháng này để cưới), tháng 3, 9 là tiểu lợi (cũng tốt, nhưng vợ chồng qua mai mối không nên chọn tháng này).

Tháng 4, 10 âm lịch năm 2018: Tháng Công cô xấu, tháng này nếu cưới thì lúc đón dâu nên tránh gặp mặt bố mẹ chú rể

Tháng 5, 11 âm lịch năm 2018: Tháng Nhạc thân xấu, tháng này nếu cưới thì lúc đón dâu nên tránh gặp mặt bố mẹ cô dâu.

Tháng 6, 12 âm lịch năm 2018: Tháng phu chủ xấu, nếu cưới tháng này thì khi đi đón dâu nên tránh gặp người trai.

Tháng 1, 7 âm lịch năm 2018: Tháng thê chủ xấu, nếu cưới tháng này thì khi đi đón dâu nên tránh gặp người gái.

 

-> Nếu đã chọn được tháng tốt để kết hôn, để chọn ngày tốt xin mời chuyển hướng đến công cụ tra Xem ngày cưới cho tuổi Nhâm Thân


 

Ngoài năm 2018, tôi sẽ phân tích thêm 2 năm 2019, 2020 để bạn đọc có thể chọn được năm phù hợp nhất cưới hỏi.

 1. Nữ 1992 cưới năm 2019 được không?

Cô dâu tuổi Nhâm Thân kỵ cưới vào những năm Mùi. Năm 2019 là năm Kỷ Hợi là không phạm nên là năm rất tốt để lấy chồng

- Năm 2019 nữ tuổi 28 tuổi. Cô dâu phạm tuổi Kim Lâu không nên cưới hỏi. Nếu muốn cưới thì cô dâu phải chờ qua sinh nhật hoặc qua ngày đông chí (ngày 21/12 hoặc 22/12 dương lịch).

 

 • Nữ Nhâm Thân Kỵ cưới tháng nào năm 2019

Cô dâu tuổi Nhâm Thân kỵ cưới vào những tháng Hư là: Tháng 2 và 4 âm lịch

 

 • Chọn ngày cưới năm 2019 cho tuổi 1992

Tính theo tuổi cô dâu thì tháng 2, 8 là tháng đại lợi (nên chọn tháng này để cưới), tháng 3, 9 là tiểu lợi

Tháng 4, 10 âm lịch: Tháng Công cô xấu, tháng này nếu cưới thì lúc đón dâu nên tránh gặp mặt bố mẹ chú rể

Tháng 5, 11 âm lịch: Tháng Nhạc thân xấu, tháng này nếu cưới thì lúc đón dâu nên tránh gặp mặt bố mẹ cô dâu.

Tháng 6, 12 âm lịch: Tháng phu chủ xấu, nếu cưới tháng này thì khi đi đón dâu nên tránh gặp người trai.

Tháng 1, 7 âm lịch: Tháng thê chủ xấu, nếu cưới tháng này thì khi đi đón dâu nên tránh gặp người gái.

 

Xem tuổi kết hôn - Tuổi Nhâm Thân nên kết hôn tuổi nào hợp? Xin mời tra cứu tại XEM TUỔI HỢP KẾT HÔN


 

 1. Nữ 1992 cưới năm 2020 được không?

Cô dâu tuổi Nhâm Thân kỵ cưới vào những năm Mùi. Năm 2020 là năm Canh Tý là không phạm nên là năm rất tốt để lấy chồng

- Năm 2020 cô dâu 29 tuổi. Cô dâu không phạm Kim Lâu rất tốt nên tiến hành cưới hỏi.

 

 • Nữ Nhâm Thân Kỵ cưới tháng nào năm 2020

Ngày cưới tốt tháng 1 năm 2020 âm lịch

Tháng này là tháng Thê chủ - Kỵ cô dâu. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 8/1/2020

 • Thứ năm, ngày 13 tháng 2 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 20/1/2020

 • Thứ bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 29/1/2020

Ngày cưới tốt tháng 2 năm 2020 âm lịch

Tháng này là tháng Đại lợi - Không kỵ điều gì. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 8/2/2020

 • Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 20/2/2020

Ngày cưới tốt tháng 3 năm 2020 âm lịch

Tháng này là tháng Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 8/3/2020

 • Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 10/3/2020

 • Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 20/3/2020

Ngày cưới tốt tháng 4 năm 2020 âm lịch

Tháng này là tháng Công cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 6/4/2020

Ngày cưới tốt tháng 5 năm 2020 âm lịch

Tháng này là tháng Nhạc thân - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 21/5/2020

Ngày cưới tốt tháng 6 năm 2020 âm lịch

Tháng này là tháng Phu chủ - Kỵ chú rể. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 8/6/2020

 • Thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 15/6/2020

 • Thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 17/6/2020

 • Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 20/6/2020

 • Thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 29/6/2020

Ngày cưới tốt tháng 7 năm 2020 âm lịch

Tháng này là tháng Thê chủ - Kỵ cô dâu. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 12/7/2020

 • Thứ sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 17/7/2020

 • Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 24/7/2020

Ngày cưới tốt tháng 8 năm 2020 âm lịch

Tháng này là tháng Đại lợi - Không kỵ điều gì. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 2/8/2020

 • Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 26/8/2020

Ngày cưới tốt tháng 9 năm 2020 âm lịch

Tháng này là tháng Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 1/9/2020

 • Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 4/9/2020

 • Chủ nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 16/9/2020

 • Thứ hai, ngày 2 tháng 11 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 17/9/2020

 • Thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 19/9/2020

Ngày cưới tốt tháng 10 năm 2020 âm lịch

Tháng này là tháng Công cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 9/10/2020

 • Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 10/10/2020

 • Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 19/10/2020

 • Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 26/10/2020

Ngày cưới tốt tháng 11 năm 2020 âm lịch

Tháng này là tháng Nhạc thân - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 10/11/2020

Ngày cưới tốt tháng 12 năm 2020 âm lịch

Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

 • Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021 ➪ Âm lịch: Ngày 15/12/2020

 

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip