1. Xem căn duyên tiền định tuổi Nhâm Tuất 1982 nên kết hôn tuổi gì hợp

Nói đến xem tuổi kết hôn, thì người ta phân thành các loại tuổi hợp và không hợp để lấy nhau như sau:

 

 •   nam tuổi 1982 nên lấy vợ tuổi nào thì hợp?

 1. Nên lấy vợ hợp tuổi Nhâm Tuất gặp số Nhất Phú Quý:

Nhất phú quý tứ số giàu sang, phú quý. Nếu tuổi vợ chồng tuổi Nhâm Tuất kết hợp gặp số này thì sẽ được phò trợ liên quan đến chức vụ lẫn tiền tài. Được nhiều người trọng vọng.

 1. Nên lấy vợ hợp tuổi 1982 gặp số Tam vinh Hiển:

Số này từ khi vợ chồng Nhâm Tuất hợp tuổi nhau, sẽ phò trợ cho nhau trên con đường danh vọng. Về địa vị và danh phận. Tuy nhiên nên lưu ý, khi gặp số này thường sẽ dễ " có tiếng mà không có miếng"

 1. Nên lấy vợ hợp tuổi Nhâm Tuất gặp số Tứ Đạt Đạo

Số này từ khi vợ chồng Nhâm Tuất hợp tuổi nhau, sẽ phò trợ cho nhau trên con đường làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Vơ chồng dễ làm ăn giàu sang, tiền tài phát triển.

 

 •   nam tuổi 1982 không nên lấy vợ tuổi nào?

Khi chọn tuổi kết hôn nam 1982 nên lưu ý không lấy các tuổi sau:

 1. Tuổi 1982 không nên lấy người gặp số Nhì bần tiện:

Cái số Nhì bần tiện tức là cái số nghèo hèn, bần tiền, thiếu thốn. nam sinh năm Nhâm Tuất lấy người kết hợp tuổi vợ chồng gặp cái số này thì nghèo khó cả đời.

 1.  Tuổi 1982 không nên lấy vợ gặp số phạm Biệt ly

Tức hai vợ chồng luôn xa cách, chi ly, không được ở gần nhau

 1. Tuổi 1982 không nên lấy vợ gặp số phạm Tuyệt mạng

Tuổi vợ chồng phạm tuyệt mạng sẽ ảnh hưởng đến số mạng của nhau. Dân gian thường nói " số sát vợ" hoặc " số sát chồng".

Ngoài ra còn số tuổi không nên kết hợp nhưng không có ảnh hưởng lớn nên chúng tôi xin phép không nói chuyên sâu.

 

 1. Tính xem nam tuổi 1982 lấy vợ tuổi gì hợp:

Tra tuổi kết hôn - xem nam tuổi 1982 lấy vợ tuổi nào hợp, chọn năm kết hôn hợp nam tuổi Nhâm Tuất : đây là kết quả từ Phần mềm tra cứu tuổi kết hôn tuổi 1982, xem tuổi hợp kết hôn nam Nhâm Tuất, nam tuổi Nhâm Tuất lấy người tuổi nào hợp nhất.

 

Lưu ý: Bảng kết quả dưới đây chỉ cung cấp các thông tin quan trọng và bình giải kết quả. Để xem chi tiết về chọn vợ chọn chồng tuổi 1982, xin mời bình luận phía dưới để được tư vấn trực tuyến.

 

 • nam 1982 nên kết hôn các tuổi sau đây:

 

 

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1962 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Nhâm - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Dần - Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Khôn - Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 9
1963 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Quý - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Mão - Địa chi : Tuất => Lục Hợp Cung : Khảm - Cung : Càn => Lục Sát Thiên mệnh năm sinh : Thủy - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1968 Dương Thổ - Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Mậu - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Thân - Địa chi : Tuất => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn - Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1971 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Hợi - Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn - Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1974 Dương Thủy - Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Giáp - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Dần - Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Cấn - Cung : Càn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1975 Dương Thủy - Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Ất - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Mão - Địa chi : Tuất => Lục Hợp Cung : Đoài - Cung : Càn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
1977 Dương Thổ - Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Đinh - Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Tỵ - Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn - Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1980 Dương Mộc - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Thân - Địa chi : Tuất => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn - Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 9
1983 Dương Thủy - Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Quý - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Hợi - Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Cấn - Cung : Càn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1984 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Giáp - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Tí - Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Đoài - Cung : Càn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
1989 Dương Mộc - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Kỷ - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Tỵ - Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn - Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1992 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Nhâm - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Thân - Địa chi : Tuất => Tứ Đức Hợp Cung : Cấn - Cung : Càn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 9
1998 Dương Thổ - Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Mậu - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Dần - Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Khôn - Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2001 Dương Kim - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Tỵ - Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Cấn - Cung : Càn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
2002 Dương Mộc - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Nhâm - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Ngọ - Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Đoài - Cung : Càn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 8
2004 Dương Thủy - Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Giáp - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Thân - Địa chi : Tuất => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn - Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
2007 Dương Thổ - Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Đinh - Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Hợi - Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn - Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2010 Dương Mộc - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Dần - Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Cấn - Cung : Càn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 9
2011 Dương Mộc - Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Mão - Địa chi : Tuất => Lục Hợp Cung : Đoài - Cung : Càn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 8
2013 Dương Thủy - Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Quý - Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Tỵ - Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn - Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7

 

PHẦN MỀM TRA CỨU TÌNH DUYÊN:

Xem chỉ tay đường tình duyên

 

Xem hợp tuổi vợ chồng

 

Xem bói tình yêu

 

      Xem bói bài tình yêu

 

   

     Xem ngày cưới theo tuổi

 

Xem năm sinh con

Xem tướng mặt đàn ông

Xem tướng mặt phụ nữ

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

 

 

Với công cụ xem tuổi kết hôn phù hợp để trả lời các nghi vấn, vấn đề liên quan tới

 • xem tuổi hợp kết hôn nam tuổi 1982
 • tuổi Nhâm Tuất hợp kết hôn với tuổi gì
 • nam sinh năm 1982 lấy vợ tuổi gì hợp
 •  1982 lấy vợ tuổi nào đẹpxem tuổi
 • tuổi 1982 hợp với tuổi nàonam
 • chọn vợ chọn chồng nam tuổi 1982
 • Xem tuổi lấy vợ nam 1982

 

Trên đây là các thông tin về xem tuổi kết hôn nam tuổi Nhâm Tuất trong chuyên mục Xem tuổi kết hôn. Nội dung được thuatxemtuong.vn biên soạn và kiểm soát nội dung. Vui lòng không mang đi khi chưa có sự đồng ý.

 

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải

bài viết

Xem tuổi Nhâm Thân cưới năm nào thì tốt

Để xem người sinh năm 1992 cưới năm nào đẹp, nam nữ 1992 cưới năm 2018 được không. Nếu không, tuổi Nhâm Thân cưới năm nào thì tốt? Chúng ta nên xác định như sau:..

bài viết

Xem tuổi Quý Dậu cưới năm nào thì tốt

người sinh năm 1993 cưới năm nào đẹp, nam nữ 1993 cưới năm 2018 được không. Nếu không, tuổi Quý Dậu cưới năm nào thì tốt? Tại bài viết này, tôi sẽ phân tích 3 năm tới là năm 2018, 2019, 2020, tuổi 1993 cưới năm nào thì đẹp.