CHƯƠNG 1: THẾ NÀO LÀ CHỮ KÍ TỐT?

Các dấu hiệu nhận biết thế nào là một chữ ký tốt xấu

CHƯƠNG 1: THẾ NÀO LÀ MỘT CHỮ KÍ TỐT?

 

Nền tảng của một chữ  kí tốt là người kí hội đủ  sức khỏe, trí tuệ, đạo đức, tâm thế  ….  Tuy nhiên, đây  mới chỉ  là điều kiện cần. Điều kiện đủ  là người kí phải có kiến thức về  Thuật xem chữ  kí  nói riêng và  những gì  đang diễn ra xung quanh  nói chung.  Không  phải  bạn  hoàn  hảo  là  bạn  thành  đạt,  thành  công,  hạnh  phúc  …  vì hoàn  hảo  mà  không biết cách nắm bắt cơ hội thì cũng  không thể  vươn lên được.

 

images (1).jpg

 

Khái niệm “hoàn hảo” là một khái niệm tương đối do con người tự đặt ra. Ở thế giới vật  chất  không  có  khái  niệm  “hoàn  hảo”  mà  chỉ  có  khái  niệm  “phù  hợp”  hoặc “tương thích” …  Những gì  được coi là đúng phải “phù hợp” với hiện thực khách quan. Chỉ có tuân theo quy luật khách quan thì mới tồn tại và phát triển.

Mặc dù rất muốn bạn hiểu rõ những bí mật đằng sau chữ  kí, nhưng tôi không thể  trình bày hết kiến thức về  thuật xem chữ  kí  ra đây.  Một phần vì những gì tôi cảm nhận không thể  chuyển tải  bằng  ngôn từ. Một phần vì những gì tôi  biết được chỉ  là hạt cát  trên sa mạc.  Để  kết thúc bài viết  tôi  muốn  nêu ra những biểu hiện mà một chữ  kí tốt thường có để giúp bạn hoàn thiện bản thân (nếu muốn):

+ Số  nét trong chữ  kí được tiết giảm tối đa.  Bạn nên hiểu rằng chữ  kí là biểu tượng của bản thân. Chính vì vậy, bạn có thể  dùng bất cứ  biểu tượng nào để  biểu đạt về  bản thân,  không nhất thiết phải dùng các kí tự  có trong họ  tên, không nhất thiết phải kí hết số  kí tự  có trong họ  tên hay không nhất thiết phải viết nó một cách dễ  hiểu  … Cùng một chủ  đề  nhưng ai dùng ít ngôn từ  nhất mà vẫn  biểu  đạt đầy đủ điều muốn nói thì ắt hẳn người đó là người tài tình, thực tế …  Người như vậy rất dễ thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, cũng có người kí đơn giản do không biết kí hay lười biếng. Điều này phải có con mắt tinh đời mới phân biệt được.

+ Đường nét trong chữ  kí  cân đối,  liền mạch, thanh thoát, sắc sảo.  Bản lĩnh của người kí thể hiện qua chữ kí. Chữ kí cân đối, liền mạch, thanh thoát, sắc sảo cho biết chủ  nhân là người vừa có tâm vừa có trí.  Họ  tự  tin, làm việc chu đáo, cẩn thận (không sai sót, thừa hay thiếu), biết tùy cơ ứng biến …  

+  Chữ  kí  phải  đi  tới  và  hướng  lên.  Điều  này  thể  hiện  người  kí  có  cá  tính, tham  vọng …  Ngay trong chữ  kí mà họ  còn thể  hiện như vậy thì ngoài  đời họ  sẽ  là người như thế  nào? Muốn đoán biết số  phận của một người hãy xem họ  nghĩ và làm ra  sao. Một người mà lúc nào cũng muốn đi tới, đi lên thì cho dù  có bị  cuộc sống vùi  dập  họ  cũng  ít  nhiều  đạt  được  mục  đích  của  mình.  Chung  quy  tất  cả  đều  bắt nguồn từ chữ  “tâm” mà ra cả!

 

xem chương 2: ĐOÁN SUY NGHĨ QUA NHỮNG BIỂU HIỆN KHI KÝ

xem chương 3: HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ KÝ

xem chương 4: CÁC KIỂU CHỮ KÝ

xem chương 5: XEM BÓI CHỮ KÝ PHONG THỦY

 

Bài viết thuộc chuyên mục xem tướng được cung cấp bởi Thuật xem tướng.

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip