Để chọn một tên đẹp cho con, trước hết nên bói tên theo chữ cái đứng đầu để tra ý nghĩa tốt xấu. Vậy nên chọn đặt tên con vần gì, chữ cái nào là hợp lý? Xin mời xem phân tích tại video sau đây:

 

 

 

Để xem bố mẹ sinh con năm nào đẹp nhất? Trong 3 năm nữa, năm nào sinh con hợp tuổi bố mẹ.

XEM NGAY TẠI XEM NĂM SINH CON HỢP TUỔI BỐ MẸ

 

 

 

 

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip