1. Xem ngày tốt cho tuổi Ất Sửu (1985) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Ất Sửu trong tháng 1/2024: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1985 tháng 1 năm 2024 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 1 ứng tuổi 1985 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 1-2024 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 1 năm 2024 phù hợp với người tuổi Ất Sửu thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 1-2024 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Ất Sửu không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Ất Sửu trong tháng 1/2024

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1985

1985 (năm Ất Sửu)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Kim

Hải Trung Kim ( Vàng trong biển)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 1 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/1/2024 20/11/2023 Giáp Tý Giáp Tý kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
2/1/2024 21/11/2023 Ất Sửu Giáp Tý kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
4/1/2024 23/11/2023 Đinh Mão Giáp Tý ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
7/1/2024 26/11/2023 Canh Ngọ Giáp Tý tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
9/1/2024 28/11/2023 Nhâm Thân Giáp Tý thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
10/1/2024 29/11/2023 Quý Dậu Giáp Tý minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
11/1/2024 1/12/2023 Giáp Tuất Ất Sửu thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
12/1/2024 2/12/2023 Ất Hợi Ất Sửu minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
15/1/2024 5/12/2023 Mậu Dần Ất Sửu kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
16/1/2024 6/12/2023 Kỷ Mão Ất Sửu kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
18/1/2024 8/12/2023 Tân Tỵ Ất Sửu ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
21/1/2024 11/12/2023 Giáp Thân Ất Sửu tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
23/1/2024 13/12/2023 Bính Tuất Ất Sửu thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
24/1/2024 14/12/2023 Đinh Hợi Ất Sửu minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
27/1/2024 17/12/2023 Canh Dần Ất Sửu kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
28/1/2024 18/12/2023 Tân Mão Ất Sửu kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
30/1/2024 20/12/2023 Quý Tỵ Ất Sửu ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/1/2024

Âm lịch: 20/11/2023

Ngày: Giáp Tý

Tháng: Giáp Tý

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 2/1/2024

Âm lịch: 21/11/2023

Ngày: Ất Sửu

Tháng: Giáp Tý

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/1/2024

Âm lịch: 23/11/2023

Ngày: Đinh Mão

Tháng: Giáp Tý

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/1/2024

Âm lịch: 26/11/2023

Ngày: Canh Ngọ

Tháng: Giáp Tý

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/1/2024

Âm lịch: 28/11/2023

Ngày: Nhâm Thân

Tháng: Giáp Tý

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/1/2024

Âm lịch: 29/11/2023

Ngày: Quý Dậu

Tháng: Giáp Tý

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/1/2024

Âm lịch: 1/12/2023

Ngày: Giáp Tuất

Tháng: Ất Sửu

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/1/2024

Âm lịch: 2/12/2023

Ngày: Ất Hợi

Tháng: Ất Sửu

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/1/2024

Âm lịch: 5/12/2023

Ngày: Mậu Dần

Tháng: Ất Sửu

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/1/2024

Âm lịch: 6/12/2023

Ngày: Kỷ Mão

Tháng: Ất Sửu

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/1/2024

Âm lịch: 8/12/2023

Ngày: Tân Tỵ

Tháng: Ất Sửu

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/1/2024

Âm lịch: 11/12/2023

Ngày: Giáp Thân

Tháng: Ất Sửu

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/1/2024

Âm lịch: 13/12/2023

Ngày: Bính Tuất

Tháng: Ất Sửu

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/1/2024

Âm lịch: 14/12/2023

Ngày: Đinh Hợi

Tháng: Ất Sửu

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/1/2024

Âm lịch: 17/12/2023

Ngày: Canh Dần

Tháng: Ất Sửu

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/1/2024

Âm lịch: 18/12/2023

Ngày: Tân Mão

Tháng: Ất Sửu

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/1/2024

Âm lịch: 20/12/2023

Ngày: Quý Tỵ

Tháng: Ất Sửu

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 1 năm 2024

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
3/1/2024 22/11/2023 Bính Dần Giáp Tý bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
5/1/2024 24/11/2023 Mậu Thìn Giáp Tý thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
6/1/2024 25/11/2023 Kỷ Tỵ Giáp Tý nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
8/1/2024 27/11/2023 Tân Mùi Giáp Tý câu trần hắc đạo Xem chi tiết
13/1/2024 3/12/2023 Bính Tý Ất Sửu thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
14/1/2024 4/12/2023 Đinh Sửu Ất Sửu chu tước hắc đạo Xem chi tiết
17/1/2024 7/12/2023 Canh Thìn Ất Sửu bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
19/1/2024 9/12/2023 Nhâm Ngọ Ất Sửu thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
20/1/2024 10/12/2023 Quý Mùi Ất Sửu nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
22/1/2024 12/12/2023 Ất Dậu Ất Sửu câu trần hắc đạo Xem chi tiết
25/1/2024 15/12/2023 Mậu Tý Ất Sửu thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
26/1/2024 16/12/2023 Kỷ Sửu Ất Sửu chu tước hắc đạo Xem chi tiết
29/1/2024 19/12/2023 Nhâm Thìn Ất Sửu bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
31/1/2024 21/12/2023 Giáp Ngọ Ất Sửu thiên lao hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 3/1/2024

Âm lịch: 22/11/2023

Ngày: Bính Dần

Tháng: Giáp Tý

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/1/2024

Âm lịch: 24/11/2023

Ngày: Mậu Thìn

Tháng: Giáp Tý

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/1/2024

Âm lịch: 25/11/2023

Ngày: Kỷ Tỵ

Tháng: Giáp Tý

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/1/2024

Âm lịch: 27/11/2023

Ngày: Tân Mùi

Tháng: Giáp Tý

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/1/2024

Âm lịch: 3/12/2023

Ngày: Bính Tý

Tháng: Ất Sửu

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/1/2024

Âm lịch: 4/12/2023

Ngày: Đinh Sửu

Tháng: Ất Sửu

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/1/2024

Âm lịch: 7/12/2023

Ngày: Canh Thìn

Tháng: Ất Sửu

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/1/2024

Âm lịch: 9/12/2023

Ngày: Nhâm Ngọ

Tháng: Ất Sửu

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/1/2024

Âm lịch: 10/12/2023

Ngày: Quý Mùi

Tháng: Ất Sửu

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/1/2024

Âm lịch: 12/12/2023

Ngày: Ất Dậu

Tháng: Ất Sửu

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/1/2024

Âm lịch: 15/12/2023

Ngày: Mậu Tý

Tháng: Ất Sửu

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/1/2024

Âm lịch: 16/12/2023

Ngày: Kỷ Sửu

Tháng: Ất Sửu

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/1/2024

Âm lịch: 19/12/2023

Ngày: Nhâm Thìn

Tháng: Ất Sửu

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 31/1/2024

Âm lịch: 21/12/2023

Ngày: Giáp Ngọ

Tháng: Ất Sửu

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Ất Sửu trong tháng 1/2024

Các ngày tốt xấu trong tháng 1 năm 2024 theo tuổi 1985 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Ất Sửu 1985 tháng 1 năm 2024 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 1 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 1/2024 tuổi 1985 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 1 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 1 cho tuổi 1985, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Ất Sửu 1985 trong tháng 1 năm 2024 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải