1. Xem ngày làm nhà tuổi Giáp Tuất cần lưu ý các điều sau:

Xem ngày làm nhà tuổi Giáp Tuất với mục đích gia chủ muốn tu tạo nhà cửa, phòng ốc, công ty, cửa hàng,... vào ngày lành tháng tốt hợp với gia chủ tuổi Giáp Tuất (1994) thì cần lưu ý những điều sau đây:

 • Những năm nhà tuổi 1994 phải là năm không thuộc: Tam Tai, Hoang Ốc và Kim Lâu để tránh gặp tai họa khó lường.
 • Xem ngày làm nhà tuổi Giáp Tuất phải xem tuổi đàn ông, là chủ nhà ( bố, chồng, hoặc con,...) trong trường hợp nhà neo đơn chỉ có phụ nữ cáng đáng thì mới lấy tuổi đàn bà để xem.
 • Nếu tuổi Giáp Tuất làm nhà năm 2024 phạm phải 1 trong 3 hạn kể trên, tốt nhất là không nên làm. Nếu không thể di dời sang năm khác thì phải mượn tuổi để làm.
 • Nếu xây mới, gia chủ tuổi Giáp Tuất phải làm lễ động thổ đàng hoàng rồi mới làm.

 

 1.  Xem ngày làm nhà tuổi Giáp Tuất 1994 năm 2024 ngày nào tốt:

Kết quả xem ngày làm nhà tuổi Giáp Tuất trong tháng 10 năm 2024 phù hợp với các nhu cầu tra cứu:

 •  Tra ngày làm nhà năm 2024 tuổi Giáp Tuất, trong phong thủy, những ngày tốt xây sửa, khởi công, xây cất công trình, nhà cửa, phòng ốc, hoặc ta làm nhà máy, văn phòng, cửa hàng kinh doanh,... trong tháng 10/2024 là ngày nào? (Lưu ý: Phải tra cứu để chọn ngày tốt làm lễ động thổ hợp ông chủ tuổi Giáp Tuất rồi mới xây được)

 

 • Xem ngày làm nhà cho tuổi Giáp Tuất theo tháng 10 năm 2024, sửa nhà tuổi Giáp Tuất trong tháng 10 có những ngày nào tốt?. Chọn ngày tốt bắt đầu sửa chữa, tái tạo lại nhà cửa, phòng ốc, công trình xây dựng trong tháng 10/2024 hợp tuổi Giáp Tuất,...

 

 XEM THÊM: Nếu đã chọn được ngày tốt làm nhà tuổi Giáp Tuất 1994, muốn chọn giờ lành tháng đẹp động thổ, bắt đầu sửa chữa theo tuổi gia chủ , xin mời chuyển hướng tới xem ngày động thổ tuổi Giáp Tuất trong tháng 10/2024.

 

 1. Kết quả xem ngày tốt làm nhà tuổi 1994 tháng 10/2024:

 

 

 

1994

1994 (năm Giáp Tuất)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên đỉnh núi)

Xem ngày làm nhà theo tuổi tốt trong tháng 10 năm 2024

Thứ tư
2
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Thìn (30/8/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 2/10/2024

Thứ năm
3
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Canh Tý, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (1/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 3/10/2024

Thứ bảy
12
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (10/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 12/10/2024

Thứ ba
15
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (13/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 15/10/2024

Thứ sáu
18
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Ất Mão, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (16/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 18/10/2024

Thứ ba
22
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (20/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 22/10/2024

Thứ năm
24
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (22/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 24/10/2024

Chủ nhật
27
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (25/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 27/10/2024

 • Thứ tư, ngày 2/10/2024

 • Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Thìn (30/8/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 3/10/2024

 • Ngày: Canh Tý, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (1/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ bảy, ngày 12/10/2024

 • Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (10/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ ba, ngày 15/10/2024

 • Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (13/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ sáu, ngày 18/10/2024

 • Ngày: Ất Mão, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (16/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ ba, ngày 22/10/2024

 • Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (20/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 24/10/2024

 • Ngày: Tân Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (22/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Chủ nhật, ngày 27/10/2024

 • Ngày: Giáp Tý, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (25/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem ngày làm nhà theo tuổi xấu trong tháng 10 năm 2024

Thứ bảy
5
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (3/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Xấu

Xem ngày 5/10/2024

Thứ hai
7
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (5/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 7/10/2024

Thứ ba
8
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (6/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 8/10/2024

Thứ tư
9
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (7/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 9/10/2024

Thứ sáu
11
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Mậu Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (9/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Xấu

Xem ngày 11/10/2024

Thứ hai
14
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Tân Hợi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (12/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 14/10/2024

Thứ năm
17
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Giáp Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (15/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Xấu

Xem ngày 17/10/2024

Thứ bảy
19
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Bính Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (17/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 19/10/2024

Chủ nhật
20
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (18/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 20/10/2024

Thứ hai
21
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (19/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 21/10/2024

Thứ tư
23
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Canh Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (21/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Xấu

Xem ngày 23/10/2024

Thứ bảy
26
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Quý Hợi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (24/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 26/10/2024

Thứ ba
29
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Bính Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (27/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Xấu

Xem ngày 29/10/2024

Thứ năm
31
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (29/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 31/10/2024

 • Thứ hai, ngày 7/10/2024

 • Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (5/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ ba, ngày 8/10/2024

 • Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (6/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ tư, ngày 9/10/2024

 • Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (7/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ sáu, ngày 11/10/2024

 • Ngày: Mậu Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (9/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ hai, ngày 14/10/2024

 • Ngày: Tân Hợi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (12/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 17/10/2024

 • Ngày: Giáp Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (15/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ bảy, ngày 19/10/2024

 • Ngày: Bính Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (17/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Chủ nhật, ngày 20/10/2024

 • Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (18/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 21/10/2024

 • Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (19/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ tư, ngày 23/10/2024

 • Ngày: Canh Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (21/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ bảy, ngày 26/10/2024

 • Ngày: Quý Hợi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (24/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ ba, ngày 29/10/2024

 • Ngày: Bính Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (27/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ năm, ngày 31/10/2024

 • Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (29/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

HÃY CHẮC CHẮN RẰNG: VIỆC LÀM NHÀ TRONG NĂM NAY KHÔNG BỊ PHẠM TUỔI GIA CHỦ

 

>>>Xem ngay tại: Hướng dẫn cách tính tuổi làm nhà hợp gia chủ

 

 

BẢNG TRA NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 10/ 2024:

 

Ngày 1 tháng 10

 

 

Ngày 2 tháng 10

 

 

Ngày 3 tháng 10

 

 

Ngày 4 tháng 10

 

 

Ngày 5 tháng 10

 

 

Ngày 6 tháng 10

 

 

Ngày 7 tháng 10

 

 

Ngày 8 tháng 10

 

 

 

Ngày 9 tháng 10

 

 

 

Ngày 10 tháng 10

 

 

Ngày 11 tháng 10

 

 

Ngày 12 tháng 10

 

 

Ngày 13 tháng 10

 

 

Ngày 14 tháng 10

 

 

Ngày 15 tháng 10

 

 

Ngày 16 tháng 10

 

 

Ngày 17 tháng 10

 

 

Ngày 18 tháng 10

 

 

Ngày 19 tháng 10

 

 

Ngày 20 tháng 10

 

 

Ngày 21 tháng 10

 

 

Ngày 22 tháng 10

 

 

Ngày 23 tháng 10

 

 

Ngày 24 tháng 10

 

 

Ngày 25 tháng 10

 

 

Ngày 26 tháng 10

 

 

Ngày 27 tháng 10

 

 

Ngày 28 tháng 10

 

 

Ngày 29 tháng 10

 

 

Ngày 30 tháng 10

 

 

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

Trên đây là các kết quả của xem ngày làm nhà cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 10/2024 thuộc danh mục xem ngày làm nhà hợp tuổi. Ngoài các thông tin trên, xin mời tham khảo thêm các thông tin liên quan tuổi Giáp Tuất:

Phần mềm xem tuổi làm nhà tháng 10 năm 2024 hợp tuổi 1994 thuộc chuyên mục xem ngày tốt được cung cấp bởi thuatxemtuong.vn

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải