1. Tuổi Giáp Tuất nên động thổ ngày nào tốt?

Sau đây là các kết quả cho xem ngày tốt động thổ tuổi Giáp Tuất trongtháng 10/2024. Kết quả tra tuổi Giáp Tuất động thổ tháng 10 năm 2024 ngày nào tốt, chọn ngày động thổ tháng 10/2024 hợp tuổi 1994,...dưới đây cũng phù hợp trả lời cho các nghi vấn:

 

 • Xem ngày động thổ xây cất, tạo công trình, nhà ở, văn phòng, cửa hàng, công ty, xưởng kho,...trong tháng 10 năm 2024 theo tuổi Giáp Tuất (tuổi ông chủ nhà/chủ đất), chọn giờ tốt động thổ xây nhà tuổi 1994 trong tháng 10.
 • Xem ngày động thổ sửa nhà, tu tạo, chỉnh sửa lại công trình xây dựng, nhà ở, văn phòng, cửa hàng,....theo tuổi Giáp Tuất, tuổi 1994 động thổ làm nhà ngày nào đẹp?, chọn giờ đẹp động thổ làm nhà tuổi Giáp Tuất.

 

HÃY CHẮC CHẮN RẰNG: VIỆC LÀM NHÀ TRONG NĂM NAY KHÔNG BỊ PHẠM TUỔI GIA CHỦ

 

>>>Xem ngay tại: XEM TUỔI LÀM NHÀ CHO NGƯỜI TUỔI 1994

 

 1. Phần mềm tra cứu ngày tốt động thổ năm 2024 hợp gia chủ tuổi Giáp Tuất

Xin mời nhập các thông tin về tháng, năm dự định động thổ năm sinh của gia chủ để có kết quả chính xác nhất.

 

 

 

 

1994

1994 (năm Giáp Tuất)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên đỉnh núi)

Xem ngày động thổ theo tuổi tốt trong tháng 10 năm 2024

Thứ bảy
5
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (3/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 5/10/2024

Thứ ba
8
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (6/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 8/10/2024

Thứ sáu
11
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Mậu Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (9/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 11/10/2024

Thứ năm
17
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Giáp Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (15/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 17/10/2024

Chủ nhật
20
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (18/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 20/10/2024

Thứ tư
23
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Canh Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (21/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 23/10/2024

Thứ ba
29
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Bính Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (27/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 29/10/2024

 • Thứ bảy, ngày 5/10/2024

 • Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (3/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ ba, ngày 8/10/2024

 • Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (6/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ sáu, ngày 11/10/2024

 • Ngày: Mậu Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (9/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ năm, ngày 17/10/2024

 • Ngày: Giáp Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (15/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Chủ nhật, ngày 20/10/2024

 • Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (18/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ tư, ngày 23/10/2024

 • Ngày: Canh Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (21/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ ba, ngày 29/10/2024

 • Ngày: Bính Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (27/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem ngày động thổ theo tuổi xấu trong tháng 10 năm 2024

Thứ ba
1
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Thìn (29/8/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 1/10/2024

Thứ sáu
4
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Tân Sửu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (2/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 4/10/2024

Thứ hai
7
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (5/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 7/10/2024

Thứ tư
9
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (7/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 9/10/2024

Thứ năm
10
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (8/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 10/10/2024

Thứ bảy
12
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (10/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 12/10/2024

Chủ nhật
13
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (11/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 13/10/2024

Thứ hai
14
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Tân Hợi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (12/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 14/10/2024

Thứ tư
16
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Quý Sửu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (14/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 16/10/2024

Thứ bảy
19
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Bính Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (17/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 19/10/2024

Thứ hai
21
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (19/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 21/10/2024

Thứ ba
22
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (20/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 22/10/2024

Thứ năm
24
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (22/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 24/10/2024

Thứ sáu
25
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (23/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 25/10/2024

Thứ bảy
26
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Quý Hợi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (24/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 26/10/2024

Thứ hai
28
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Ất Sửu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (26/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 28/10/2024

Thứ năm
31
Tháng 10
 • Tức: Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (29/9/2024 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 31/10/2024

 • Thứ sáu, ngày 4/10/2024

 • Ngày: Tân Sửu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (2/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 7/10/2024

 • Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (5/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ tư, ngày 9/10/2024

 • Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (7/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ năm, ngày 10/10/2024

 • Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (8/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ bảy, ngày 12/10/2024

 • Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (10/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Chủ nhật, ngày 13/10/2024

 • Ngày: Canh Tuất, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (11/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 14/10/2024

 • Ngày: Tân Hợi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (12/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ tư, ngày 16/10/2024

 • Ngày: Quý Sửu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (14/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ bảy, ngày 19/10/2024

 • Ngày: Bính Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (17/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 21/10/2024

 • Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (19/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ ba, ngày 22/10/2024

 • Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (20/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 24/10/2024

 • Ngày: Tân Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (22/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ sáu, ngày 25/10/2024

 • Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (23/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ bảy, ngày 26/10/2024

 • Ngày: Quý Hợi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (24/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 28/10/2024

 • Ngày: Ất Sửu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (26/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 31/10/2024

 • Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Thìn (29/9/2024 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải