Sau đây là các kết quả liên quan tới xem ngày cưới tháng 8 năm 2025 cho tuổi 1995, chọn ngày cưới cho nam, nữ sinh năm Ất Hợi, người tuổi Ất Hợi cưới trong tháng 8 ngày nào đẹp?

 

 1. Xem ngày cưới tháng 8/2025 cho người sinh năm 1995 phù hợp yếu tố nào:

Tuổi Ất Hợi cưới tháng 8 năm 2025 được không? xem ngày cưới tháng 8 năm 2025 cho nam, nữ sinh năm Ất Hợi, xem ngày cưới năm 2025 tuổi Ất Hợi

 • Tuổi Ất Hợi kết hôn tháng 8 năm 2025 được không? xem ngày kết hôn 2025 cho nam, nữ tuổi 1995 trong tháng 8/2025
 • Các ngày kết hôn, cưới hỏi, dạm ngõ, đăng ký kết hôn,...trong tháng 8 mà tuổi 1995 nên chọn.

 

Lưu ý: Các kết quả về xem ngày cưới trong tháng 8 năm 2025 theo tuổi 1995 được sử dụng một số phương pháp tính ngày tra tuổi dài dòng và phức tạp mới đưa ra được kết luận ngày tốt xấu trong tháng 8 cho người tuổi Ất Hợi. Vì thế, chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin cần thiết và kết luận cuối cùng. Nếu bạn tuổi 1995 muốn được tư vấn chi tiết về các ngày tốt cưới hỏi trong tháng 8/2025 hợp tuổi Ất Hợi, xin mời gửi đầy đủ các thông tin về ngày tháng năm sinh của hai bạn và tháng dự tính ( trong trường hợp khác tháng 8) trong mục bình luận phía dưới để được tư vấn trực tuyến.

 1. Phần mềm tra cứu xem ngày cưới tháng 8 năm 2025 cho tuổi 1995:

 

 

 

1995

1995 (năm Ất Hợi)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên đỉnh núi)

xem ngày cưới theo tuổi tốt trong tháng 8 năm 2025

Thứ sáu
1
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (8/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 1/8/2025

Thứ bảy
2
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Quý Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (9/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 2/8/2025

Chủ nhật
3
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (10/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 3/8/2025

Thứ hai
4
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (11/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 4/8/2025

Thứ năm
7
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Mậu Thân, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (14/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 7/8/2025

Thứ sáu
8
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (15/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 8/8/2025

Thứ bảy
9
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (16/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 9/8/2025

Thứ năm
14
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Ất Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (21/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 14/8/2025

Thứ sáu
15
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Bính Thìn, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (22/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 15/8/2025

Thứ ba
19
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Canh Thân, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (26/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 19/8/2025

Thứ tư
20
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (27/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 20/8/2025

Thứ năm
21
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (28/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 21/8/2025

Thứ hai
25
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Bính Dần, Tháng: Giáp Thân, Năm: Ất Tỵ (3/7/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 25/8/2025

Thứ ba
26
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Đinh Mão, Tháng: Giáp Thân, Năm: Ất Tỵ (4/7/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 26/8/2025

Thứ tư
27
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Giáp Thân, Năm: Ất Tỵ (5/7/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 27/8/2025

 • Thứ sáu, ngày 1/8/2025

 • Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (8/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ bảy, ngày 2/8/2025

 • Ngày: Quý Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (9/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Chủ nhật, ngày 3/8/2025

 • Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (10/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 4/8/2025

 • Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (11/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 7/8/2025

 • Ngày: Mậu Thân, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (14/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ sáu, ngày 8/8/2025

 • Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (15/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ bảy, ngày 9/8/2025

 • Ngày: Canh Tuất, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (16/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 14/8/2025

 • Ngày: Ất Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (21/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ sáu, ngày 15/8/2025

 • Ngày: Bính Thìn, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (22/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ ba, ngày 19/8/2025

 • Ngày: Canh Thân, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (26/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ tư, ngày 20/8/2025

 • Ngày: Tân Dậu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (27/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ năm, ngày 21/8/2025

 • Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (28/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 25/8/2025

 • Ngày: Bính Dần, Tháng: Giáp Thân, Năm: Ất Tỵ (3/7/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ ba, ngày 26/8/2025

 • Ngày: Đinh Mão, Tháng: Giáp Thân, Năm: Ất Tỵ (4/7/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ tư, ngày 27/8/2025

 • Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Giáp Thân, Năm: Ất Tỵ (5/7/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

xem ngày cưới theo tuổi xấu trong tháng 8 năm 2025

Chủ nhật
10
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Tân Hợi, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (17/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 10/8/2025

Thứ ba
12
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Quý Sửu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (19/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 12/8/2025

Thứ sáu
22
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Quý Hợi, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (29/6/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 22/8/2025

Thứ bảy
23
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Giáp Thân, Năm: Ất Tỵ (1/7/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 23/8/2025

Thứ năm
28
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Ất Tỵ (6/7/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 28/8/2025

 • Thứ ba, ngày 12/8/2025

 • Ngày: Quý Sửu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (19/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ sáu, ngày 22/8/2025

 • Ngày: Quý Hợi, Tháng: Quý Mùi, Năm: Ất Tỵ (29/6/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ bảy, ngày 23/8/2025

 • Ngày: Giáp Tý, Tháng: Giáp Thân, Năm: Ất Tỵ (1/7/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ năm, ngày 28/8/2025

 • Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Ất Tỵ (6/7/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

XEM BÓI NAM NỮ CÓ HỢP NHAU KHÔNG

 

 

 1. Ngoài, xem ngày tốt cưới tháng 8 năm 2025, tuổi 1995 nên xem:

Trên đây là các thông tin về xem ngày cưới năm 2025 cho tuổi Ất Hợi thuộc chuyên mục xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng. Ngoài ra, xin mời quý bạn đọc tham khảo thêm một số thông tin liên quan đến tuổi Ất Hợi:

 

 

Trên đây là các thông tin về xem ngày cưới tháng 8/2025 cho nam nữ sinh năm Ất Hợi, tuổi Ất Hợi cưới tháng 8 năm 2025 được không, xem ngày cưới tuổi cẤt Hợi trong tháng 8 năm 2025. Phần mềm được cung cấp bởi thuatxemtuong.vn. Xin vui lòng không sao chép, sửa đổi khi chưa có sự cho phép.

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải