Sau đây là các kết quả liên quan tới xem ngày cưới tháng 12 năm 2025 cho tuổi 1995, chọn ngày cưới cho nam, nữ sinh năm Ất Hợi, người tuổi Ất Hợi cưới trong tháng 12 ngày nào đẹp?

 

 1. Xem ngày cưới tháng 12/2025 cho người sinh năm 1995 phù hợp yếu tố nào:

Tuổi Ất Hợi cưới tháng 12 năm 2025 được không? xem ngày cưới tháng 12 năm 2025 cho nam, nữ sinh năm Ất Hợi, xem ngày cưới năm 2025 tuổi Ất Hợi

 • Tuổi Ất Hợi kết hôn tháng 12 năm 2025 được không? xem ngày kết hôn 2025 cho nam, nữ tuổi 1995 trong tháng 12/2025
 • Các ngày kết hôn, cưới hỏi, dạm ngõ, đăng ký kết hôn,...trong tháng 12 mà tuổi 1995 nên chọn.

 

Lưu ý: Các kết quả về xem ngày cưới trong tháng 12 năm 2025 theo tuổi 1995 được sử dụng một số phương pháp tính ngày tra tuổi dài dòng và phức tạp mới đưa ra được kết luận ngày tốt xấu trong tháng 12 cho người tuổi Ất Hợi. Vì thế, chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin cần thiết và kết luận cuối cùng. Nếu bạn tuổi 1995 muốn được tư vấn chi tiết về các ngày tốt cưới hỏi trong tháng 12/2025 hợp tuổi Ất Hợi, xin mời gửi đầy đủ các thông tin về ngày tháng năm sinh của hai bạn và tháng dự tính ( trong trường hợp khác tháng 12) trong mục bình luận phía dưới để được tư vấn trực tuyến.

 1. Phần mềm tra cứu xem ngày cưới tháng 12 năm 2025 cho tuổi 1995:

 

 

 

1995

1995 (năm Ất Hợi)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Hỏa

Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên đỉnh núi)

xem ngày cưới theo tuổi tốt trong tháng 12 năm 2025

Thứ tư
3
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (14/10/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 3/12/2025

Thứ năm
4
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (15/10/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 4/12/2025

Chủ nhật
7
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (18/10/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 7/12/2025

Thứ hai
8
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Tân Hợi, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (19/10/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 8/12/2025

Thứ ba
9
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (20/10/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 9/12/2025

Thứ hai
15
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (26/10/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 15/12/2025

Thứ ba
16
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (27/10/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 16/12/2025

Thứ sáu
19
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (30/10/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 19/12/2025

Thứ hai
22
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Ất Sửu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (3/11/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 22/12/2025

Thứ ba
23
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Bính Dần, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (4/11/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 23/12/2025

Thứ tư
24
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Đinh Mão, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (5/11/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 24/12/2025

Thứ sáu
26
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (7/11/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 26/12/2025

Thứ bảy
27
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (8/11/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 27/12/2025

Chủ nhật
28
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Tân Mùi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (9/11/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 28/12/2025

Thứ hai
29
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (10/11/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 29/12/2025

 • Thứ tư, ngày 3/12/2025

 • Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (14/10/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ năm, ngày 4/12/2025

 • Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (15/10/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Chủ nhật, ngày 7/12/2025

 • Ngày: Canh Tuất, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (18/10/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 8/12/2025

 • Ngày: Tân Hợi, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (19/10/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ ba, ngày 9/12/2025

 • Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (20/10/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ hai, ngày 15/12/2025

 • Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (26/10/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ ba, ngày 16/12/2025

 • Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (27/10/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ sáu, ngày 19/12/2025

 • Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (30/10/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 22/12/2025

 • Ngày: Ất Sửu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (3/11/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ ba, ngày 23/12/2025

 • Ngày: Bính Dần, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (4/11/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ tư, ngày 24/12/2025

 • Ngày: Đinh Mão, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (5/11/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ sáu, ngày 26/12/2025

 • Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (7/11/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ bảy, ngày 27/12/2025

 • Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (8/11/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Chủ nhật, ngày 28/12/2025

 • Ngày: Tân Mùi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (9/11/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 29/12/2025

 • Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (10/11/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

xem ngày cưới theo tuổi xấu trong tháng 12 năm 2025

Thứ ba
2
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (13/10/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 2/12/2025

Thứ sáu
12
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (23/10/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 12/12/2025

Chủ nhật
14
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (25/10/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 14/12/2025

Thứ năm
25
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (6/11/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 25/12/2025

Thứ ba
30
Tháng 12
 • Tức: Ngày: Quý Dậu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (11/11/2025 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 30/12/2025

 • Thứ sáu, ngày 12/12/2025

 • Ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (23/10/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Chủ nhật, ngày 14/12/2025

 • Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Ất Tỵ (25/10/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 25/12/2025

 • Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (6/11/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ ba, ngày 30/12/2025

 • Ngày: Quý Dậu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Ất Tỵ (11/11/2025 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

XEM BÓI NAM NỮ CÓ HỢP NHAU KHÔNG

 

 

 1. Ngoài, xem ngày tốt cưới tháng 12 năm 2025, tuổi 1995 nên xem:

Trên đây là các thông tin về xem ngày cưới năm 2025 cho tuổi Ất Hợi thuộc chuyên mục xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng. Ngoài ra, xin mời quý bạn đọc tham khảo thêm một số thông tin liên quan đến tuổi Ất Hợi:

 

 

Trên đây là các thông tin về xem ngày cưới tháng 12/2025 cho nam nữ sinh năm Ất Hợi, tuổi Ất Hợi cưới tháng 12 năm 2025 được không, xem ngày cưới tuổi cẤt Hợi trong tháng 12 năm 2025. Phần mềm được cung cấp bởi thuatxemtuong.vn. Xin vui lòng không sao chép, sửa đổi khi chưa có sự cho phép.

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải