1. Xem ngày tốt cho tuổi Tân Mùi (1991) cần lưu ý điều gì?

xem ngày tốt tuổi Tân Mùi trong tháng 7/2025: Phần mềm xem những ngày tốt xấu theo tuổi 1991 tháng 7 năm 2025 được phân chia theo các cấp độ tốt xấu của tháng 7 ứng tuổi 1991 từ đó đưa ra các kết luận giúp người tra cứu có những quyết định chính xác khi chọn một ngày tốt trong tháng 7-2025 bắt đầu khởi sự.

Đối với các ngày tốt trong tháng 7 năm 2025 phù hợp với người tuổi Tân Mùi thực hiện các việc quan trọng như cưới hỏi, đi lại, tu tạo nhà cửa,... Còn đối với các ngày xấu trong tháng 7-2025 không nhất thiết phải tránh hoàn toàn, vì trong ngày còn có giờ tốt giờ xấu nhưng thiết nghĩ người sinh năm Tân Mùi không nên làm những việc đại sự trong ngày đó.

 

  1. Kết quả ngày tốt cho tuổi Tân Mùi trong tháng 7/2025

Xin mời nhập lại các thông tin về tháng/ năm xem và tuổi của bạn để nhận kết quả chính xác nhất:

 

 

 

 

1991

1991 (năm Tân Mùi)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Thổ

Lộ bàng Thổ ( Ðất ven đường)

Xem ngày theo tuổi tốt trong tháng 7 năm 2025

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
2/7/2025 8/6/2025 Nhâm Thân Quý Mùi tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
4/7/2025 10/6/2025 Giáp Tuất Quý Mùi thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
5/7/2025 11/6/2025 Ất Hợi Quý Mùi minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
8/7/2025 14/6/2025 Mậu Dần Quý Mùi kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
9/7/2025 15/6/2025 Kỷ Mão Quý Mùi kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
11/7/2025 17/6/2025 Tân Tỵ Quý Mùi ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
14/7/2025 20/6/2025 Giáp Thân Quý Mùi tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
16/7/2025 22/6/2025 Bính Tuất Quý Mùi thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
17/7/2025 23/6/2025 Đinh Hợi Quý Mùi minh đường hoàng đạo Xem chi tiết
20/7/2025 26/6/2025 Canh Dần Quý Mùi kim quỹ hoàng đạo Xem chi tiết
21/7/2025 27/6/2025 Tân Mão Quý Mùi kim đường hoàng đạo Xem chi tiết
23/7/2025 29/6/2025 Quý Tỵ Quý Mùi ngọc đường hoàng đạo Xem chi tiết
26/7/2025 2/6/2025 Bính Thân Quý Mùi tư mệnh hoàng đạo Xem chi tiết
28/7/2025 4/6/2025 Mậu Tuất Quý Mùi thanh long hoàng đạo Xem chi tiết
29/7/2025 5/6/2025 Kỷ Hợi Quý Mùi minh đường hoàng đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 2/7/2025

Âm lịch: 8/6/2025

Ngày: Nhâm Thân

Tháng: Quý Mùi

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 4/7/2025

Âm lịch: 10/6/2025

Ngày: Giáp Tuất

Tháng: Quý Mùi

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 5/7/2025

Âm lịch: 11/6/2025

Ngày: Ất Hợi

Tháng: Quý Mùi

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 8/7/2025

Âm lịch: 14/6/2025

Ngày: Mậu Dần

Tháng: Quý Mùi

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 9/7/2025

Âm lịch: 15/6/2025

Ngày: Kỷ Mão

Tháng: Quý Mùi

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 11/7/2025

Âm lịch: 17/6/2025

Ngày: Tân Tỵ

Tháng: Quý Mùi

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 14/7/2025

Âm lịch: 20/6/2025

Ngày: Giáp Thân

Tháng: Quý Mùi

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 16/7/2025

Âm lịch: 22/6/2025

Ngày: Bính Tuất

Tháng: Quý Mùi

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 17/7/2025

Âm lịch: 23/6/2025

Ngày: Đinh Hợi

Tháng: Quý Mùi

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 20/7/2025

Âm lịch: 26/6/2025

Ngày: Canh Dần

Tháng: Quý Mùi

Ngày: kim quỹ hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 21/7/2025

Âm lịch: 27/6/2025

Ngày: Tân Mão

Tháng: Quý Mùi

Ngày: kim đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 23/7/2025

Âm lịch: 29/6/2025

Ngày: Quý Tỵ

Tháng: Quý Mùi

Ngày: ngọc đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 26/7/2025

Âm lịch: 2/6/2025

Ngày: Bính Thân

Tháng: Quý Mùi

Ngày: tư mệnh hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 28/7/2025

Âm lịch: 4/6/2025

Ngày: Mậu Tuất

Tháng: Quý Mùi

Ngày: thanh long hoàng đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 29/7/2025

Âm lịch: 5/6/2025

Ngày: Kỷ Hợi

Tháng: Quý Mùi

Ngày: minh đường hoàng đạo

Xem chi tiết

Xem ngày theo tuổi xấu trong tháng 7 năm 2025

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng Hoàng đạo  
1/7/2025 7/6/2025 Tân Mùi Quý Mùi nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
3/7/2025 9/6/2025 Quý Dậu Quý Mùi câu trần hắc đạo Xem chi tiết
6/7/2025 12/6/2025 Bính Tý Quý Mùi thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
7/7/2025 13/6/2025 Đinh Sửu Quý Mùi chu tước hắc đạo Xem chi tiết
10/7/2025 16/6/2025 Canh Thìn Quý Mùi bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
12/7/2025 18/6/2025 Nhâm Ngọ Quý Mùi thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
13/7/2025 19/6/2025 Quý Mùi Quý Mùi nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
15/7/2025 21/6/2025 Ất Dậu Quý Mùi câu trần hắc đạo Xem chi tiết
18/7/2025 24/6/2025 Mậu Tý Quý Mùi thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
19/7/2025 25/6/2025 Kỷ Sửu Quý Mùi chu tước hắc đạo Xem chi tiết
22/7/2025 28/6/2025 Nhâm Thìn Quý Mùi bạch hổ hắc đạo Xem chi tiết
24/7/2025 30/6/2025 Giáp Ngọ Quý Mùi thiên lao hắc đạo Xem chi tiết
25/7/2025 1/6/2025 Ất Mùi Quý Mùi nguyên vu hắc đạo Xem chi tiết
27/7/2025 3/6/2025 Đinh Dậu Quý Mùi câu trần hắc đạo Xem chi tiết
30/7/2025 6/6/2025 Canh Tý Quý Mùi thiên hình hắc đạo Xem chi tiết
31/7/2025 7/6/2025 Tân Sửu Quý Mùi chu tước hắc đạo Xem chi tiết

Dương lịch: 1/7/2025

Âm lịch: 7/6/2025

Ngày: Tân Mùi

Tháng: Quý Mùi

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 3/7/2025

Âm lịch: 9/6/2025

Ngày: Quý Dậu

Tháng: Quý Mùi

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 6/7/2025

Âm lịch: 12/6/2025

Ngày: Bính Tý

Tháng: Quý Mùi

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 7/7/2025

Âm lịch: 13/6/2025

Ngày: Đinh Sửu

Tháng: Quý Mùi

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 10/7/2025

Âm lịch: 16/6/2025

Ngày: Canh Thìn

Tháng: Quý Mùi

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 12/7/2025

Âm lịch: 18/6/2025

Ngày: Nhâm Ngọ

Tháng: Quý Mùi

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 13/7/2025

Âm lịch: 19/6/2025

Ngày: Quý Mùi

Tháng: Quý Mùi

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 15/7/2025

Âm lịch: 21/6/2025

Ngày: Ất Dậu

Tháng: Quý Mùi

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 18/7/2025

Âm lịch: 24/6/2025

Ngày: Mậu Tý

Tháng: Quý Mùi

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 19/7/2025

Âm lịch: 25/6/2025

Ngày: Kỷ Sửu

Tháng: Quý Mùi

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 22/7/2025

Âm lịch: 28/6/2025

Ngày: Nhâm Thìn

Tháng: Quý Mùi

Ngày: bạch hổ hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 24/7/2025

Âm lịch: 30/6/2025

Ngày: Giáp Ngọ

Tháng: Quý Mùi

Ngày: thiên lao hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 25/7/2025

Âm lịch: 1/6/2025

Ngày: Ất Mùi

Tháng: Quý Mùi

Ngày: nguyên vu hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 27/7/2025

Âm lịch: 3/6/2025

Ngày: Đinh Dậu

Tháng: Quý Mùi

Ngày: câu trần hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 30/7/2025

Âm lịch: 6/6/2025

Ngày: Canh Tý

Tháng: Quý Mùi

Ngày: thiên hình hắc đạo

Xem chi tiết

Dương lịch: 31/7/2025

Âm lịch: 7/6/2025

Ngày: Tân Sửu

Tháng: Quý Mùi

Ngày: chu tước hắc đạo

Xem chi tiết

 XEM NGAY TRA NGÀY ĐẸP CÁC THÁNG TIẾP THEO

 

  1. Các lưu ý sau khi xem ngày tốt tuổi Tân Mùi trong tháng 7/2025

Các ngày tốt xấu trong tháng 7 năm 2025 theo tuổi 1991 được tính theo ngày dương lịch.

Xem ngày tốt theo tuổi Tân Mùi 1991 tháng 7 năm 2025 được đánh giá theo mức độ tổng quát. Để phân tích từng ngày trong tháng 7 sẽ rất dài. Vì thế, trong chuyên mục này chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin kết luận ngày đó tốt hay xấu, để xem các phân tích ngày cần tra theo các phương pháp luận giải một cách chi tiết nhất, xin mời chuyển hướng tới phần mềm lịch tam tông miếu xem ngày để tra cứu.

 

  1. Các thông tin liên quan tháng 7/2025 tuổi 1991 nên xem:

Trong trường hợp bạn đang chọn ngày tốt khởi sự trong tháng 7 cho các việc mua xe, tu tạo nhà cửa hay cưới hỏi. Ngoài xem ngày tốt xấu trong tháng 7 cho tuổi 1991, xin mời quý bạn đọc chuyển hướng tới các phần mềm sau đây để xem chi tiết:

 

Trên đây là các thông tin xem ngày tốt tuổi Tân Mùi 1991 trong tháng 7 năm 2025 thuộc chuyên mục Xem ngày tốt xấu theo tuổi. Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vnMọi thắc mắc, xin bình luận phía dưới để được tư vấn, bình giải.

 

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải