1. Tuổi 1976 đổ trần tháng 8/2020 có tốt không?

Sau đây là các kết quả xem ngày tốt đổ trần tuổi Bính Thìn trong tháng 8 năm 2020, tháng 8 năm 2020 đổ trần ngày nào tốt, chọn ngày đổ mái cho tuổi Bính Thìn 1976 trong tháng 8 năm 2020,...

 

Lưu ý: Để xem các ngày tốt đổ trần theo tuổi Bính Thìn 1976 trong tháng 8 cần dựa trên nhiều phương thức tính toán và quy trình phức tạp, vì thế Các thông tin trong bảng kết quả chỉ hiển thị các thông tin quan trọng và kết quả cuối cùng, không thể hiển thị tất cả các thông tin phân tích được. Nếu bạn đọc muốn được xem chi tiết ngày tốt đổ trần trong tháng 8, xin mời ghi đầy đủ các thông tin cần xem trong mục bình luận để được tư vấn trực tuyến.

 

HÃY CHẮC CHẮN RẰNG: VIỆC LÀM NHÀ TRONG NĂM NAY KHÔNG BỊ PHẠM TUỔI

 

>>>Xem ngay tại: XEM TUỔI LÀM NHÀ CHO NGƯỜI TUỔI 1976

 

 1. Phần mềm tra cứu ngày tốt đổ trần hợp tuổi Bính Thìn:

Để nhận được thông tin chính xác về ngày tốt đổ trần trong tháng 8 cho gia chủ tuổi 1976. Xin mời nhập lại các thông tin về tháng, năm xem tuổi của gia chủ ( chủ nhà). Sau đó nhấp chữ "xem kết quả" để nhận bình giải.

 

 

 

1976

1976 (năm Bính Thìn)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Thổ

Sa trung Thổ ( Ðất trong cát)

Xem ngày đổ trần theo tuổi tốt trong tháng 8 năm 2020

Thứ hai
3
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Mậu Dần, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (14/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 3/8/2020

Thứ tư
5
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Canh Thìn, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (16/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 5/8/2020

Thứ năm
6
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (17/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 6/8/2020

Chủ nhật
9
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Giáp Thân, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (20/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 9/8/2020

Thứ ba
11
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Bính Tuất, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (22/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 11/8/2020

Thứ tư
12
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (23/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 12/8/2020

Thứ bảy
15
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Canh Dần, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (26/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 15/8/2020

Thứ ba
18
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (29/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 18/8/2020

Thứ năm
20
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Ất Mùi, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (2/7/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 20/8/2020

Thứ sáu
21
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Bính Thân, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (3/7/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt

Xem ngày 21/8/2020

Chủ nhật
23
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (5/7/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 23/8/2020

Thứ ba
25
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Canh Tý, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (7/7/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày 25/8/2020

Thứ tư
26
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Tân Sửu, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (8/7/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 26/8/2020

Chủ nhật
30
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (12/7/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Xem ngày 30/8/2020

 • Thứ hai, ngày 3/8/2020

 • Ngày: Mậu Dần, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (14/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ tư, ngày 5/8/2020

 • Ngày: Canh Thìn, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (16/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 6/8/2020

 • Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (17/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Chủ nhật, ngày 9/8/2020

 • Ngày: Giáp Thân, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (20/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ ba, ngày 11/8/2020

 • Ngày: Bính Tuất, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (22/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ tư, ngày 12/8/2020

 • Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (23/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ bảy, ngày 15/8/2020

 • Ngày: Canh Dần, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (26/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ ba, ngày 18/8/2020

 • Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (29/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 20/8/2020

 • Ngày: Ất Mùi, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (2/7/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ sáu, ngày 21/8/2020

 • Ngày: Bính Thân, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (3/7/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Chủ nhật, ngày 23/8/2020

 • Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (5/7/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ ba, ngày 25/8/2020

 • Ngày: Canh Tý, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (7/7/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ tư, ngày 26/8/2020

 • Ngày: Tân Sửu, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (8/7/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Chủ nhật, ngày 30/8/2020

 • Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (12/7/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem ngày đổ trần theo tuổi xấu trong tháng 8 năm 2020

Thứ bảy
1
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Bính Tý, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (12/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 1/8/2020

Thứ ba
4
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (15/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 4/8/2020

Thứ hai
10
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Ất Dậu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (21/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 10/8/2020

Thứ năm
13
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Mậu Tý, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (24/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 13/8/2020

Chủ nhật
16
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Tân Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (27/6/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 16/8/2020

Thứ tư
19
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (1/7/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 19/8/2020

Thứ hai
24
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (6/7/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 24/8/2020

Thứ bảy
29
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (11/7/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Xấu

Xem ngày 29/8/2020

Thứ hai
31
Tháng 8
 • Tức: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (13/7/2020 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Xấu

Xem ngày 31/8/2020

 • Thứ bảy, ngày 1/8/2020

 • Ngày: Bính Tý, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (12/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ ba, ngày 4/8/2020

 • Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (15/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ hai, ngày 10/8/2020

 • Ngày: Ất Dậu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (21/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ năm, ngày 13/8/2020

 • Ngày: Mậu Tý, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (24/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Chủ nhật, ngày 16/8/2020

 • Ngày: Tân Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý (27/6/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ tư, ngày 19/8/2020

 • Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (1/7/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ hai, ngày 24/8/2020

 • Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (6/7/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ bảy, ngày 29/8/2020

 • Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (11/7/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 31/8/2020

 • Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý (13/7/2020 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

Trên đây là các thông tin xem ngày đổ trần tháng 8 năm 2020 hợp tuổi Bính Thìn, chọn ngày đổ mái cho tuổi Bính Thìn 1976 thuộc chuyên mục xem ngày đổ trần theo tuổi. Ngoài ra, xin mời quý bạn đọc tham khảo thêm các thông tin liên quan tuổi 1976:

 

Phần mềm được cung cấp bởi https://thuatxemtuong.vn

Contents[MỤC LỤC]

Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip

Bình giải