Nói về tử vi tuổi Mậu Dần năm 2018 nam mạng chúng ta cùng đề cập tại các vấn đề sau đây:

  • Tra hạn tuổi Mậu Dần (1998) trong năm 2018, nam sinh năm 1998 năm 2018 sao gì? hạn gì?

  • Tra vận niên tuổi 1998 trong năm 2018, cụ thể: toại cung tiểu vận các sao cố định, cung xung chiếu các sao cố định, cung nhị hợp có các sao, cung tam hợp có các sao cố định,...

  • Bói tử vi tuổi Mậu Dần 1998 nam mạng năm 2018 về: Công việc/việc làm ăn kinh doanh, đường tài chính, tiền bạc, tình cảm, sức khỏe,..

  • Vận hạn tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 năm 2018 tại các tháng trong năm ( 12 tháng)

 

Sau đây là phân tích chi tiết của từng phần:

 

  • Tra hạn tuổi Mậu Dần (1998) trong năm 2018, nam sinh năm 1998 năm 2018 sao gì? hạn gì?

Sinh năm: MẬU DẦN

Tuổi:  21 TUỔI  (Sinh từ 28/01/1998 đến 15 /02/1999)

Mạng ngũ hành: Thổ Mạng - Dương Nam (Thành Đầu Thổ - Đất đầu thành)

SAO CHIẾU MỆNH: Sao Thủy Diệu:  Sao chủ về Tài, Lộc, Hỷ. Chỉ phòng việc đi sông nước và điều ăn tiếng nói .

“Thủy Diệu sao ấy chẳng hay

Hai - mốt nhằm ngày ta cúng để xui

Tháng tư ,tháng tám ngậm ngùi

Đèn thời bảy ngọn ,Bắc phương cúng rày”

HẠN TUỔI MẬU DẦN NAM MẠNG 2018: Ngũ Mộ: Ngũ mộ hạn xấu tổn tài

 

  • Xem vận niên tuổi 1998 trong năm 2018: 

  • Xem bói tử vi người tuổi Mậu Dần năm 2018:
 

  • Vận hạn tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 năm 2018 tại các tháng trong năm: 

Trên đây là các thông tin về tử vi người tuổi Mậu Dần năm 2018, nam sinh năm 1998 năm 2018 sao gì? mệnh gì?, vận niên tuổi 1998 trong năm 2018, xem bói tử vi tuổi Mậu Dần 1998 nam mạng năm 2018 và Vận hạn tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 năm 2018 tại các tháng trong năm. Bài viết thuộc chuyên mục Xem tử vi năm 2018.

 

XEM THÊM:

 

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip