Nói về tử vi tuổi Đinh Sửu năm 2018 nam mạng chúng ta cùng đề cập tại các vấn đề sau đây:

  • Tra hạn tuổi Đinh Sửu (1997) trong năm 2018, nam sinh năm 1997 năm 2018 sao gì? hạn gì?

  • Tra vận niên tuổi 1997 trong năm 2018, cụ thể: toại cung tiểu vận các sao cố định, cung xung chiếu các sao cố định, cung nhị hợp có các sao, cung tam hợp có các sao cố định,...

  • Bói tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 nam mạng năm 2018 về: Công việc/việc làm ăn kinh doanh, đường tài chính, tiền bạc, tình cảm, sức khỏe,..

  • Vận hạn tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 năm 2018 tại các tháng trong năm ( 12 tháng)

 

Sau đây là phân tích chi tiết của từng phần:

 

  • Tra hạn tuổi Đinh Sửu (1997) trong năm 2018, nam sinh năm 1997 năm 2018 sao gì? hạn gì?

Năm sinh: ĐINH SỬU             

Tuổi: 22 TUỔI    (Sinh từ 07/02/1997 đến 27/01/1998 )

Mạng ngũ hành: Thủy Mạng - Âm Nam ( Giản Hạ Thủy  - Nước dưới sông)

TỨC NĂM 1997 ( ÂM LỊCH) THUỘC SAO:Thái Bạch: Chủ về hao tán tiền bạc, tiểu nhân quấy phá, và chủ về ốm đau bệnh tật.Xấu về tháng 5 âm lịch

Thái bạch hạn tháng năm chau mày

Bi ai, tang khó, tán tài, ốm đau

Ngày rằm cờ tráng lá màu

Đèn thời tám ngọ lạy vào hướng Tây

HẠN TUỔI 1997 TRONG NĂM 2018: Thiên Tinh: Thinh tinh mắc phải dạ tai ngục hình

 

  • Xem vận niên tuổi 1997 trong năm 2018: 

  • Xem bói tử vi người tuổi Đinh Sửu năm 2018:
 

  • Vận hạn tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 năm 2018 tại các tháng trong năm: 

Trên đây là các thông tin về tử vi người tuổi Đinh Sửu năm 2018, nam sinh năm 1997 năm 2018 sao gì? mệnh gì?, vận niên tuổi 1997 trong năm 2018, xem bói tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 nam mạng năm 2018 và Vận hạn tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 năm 2018 tại các tháng trong năm. Bài viết thuộc chuyên mục Xem tử vi năm 2018.

 

XEM THÊM:

 

Contents[MỤC LỤC]

 
ảnh zip
 
 
 
 
 
 
ảnh zip