Xem tướng mặt phụ nữ

Nhìn người, trước tiên nhìn tâm, nhìn tâm trước tiên phải xem mặt:

Trong khoa nhân tướng học, việc xem tướng mặt đàn bà, xem tướng mặt phụ nữ được căn cứ vào các dấu hiệu theo từng bị trí để đoán biết được tướng diện sang, hèn, sướng, khổ, hung, hiền. Tỷ như tướng diện quan lệ là nghiêm chỉnh và thần sắc bình hòa, tinh thần tinh mịnh, đó là tướng diện thanh cao quý hiển. Đến như mặt léo méo, sắc mặt u ám, tinh thần bạc ác, đục cặn thô lậu, đỏ là tướng diện hà tiện bần bạc. Vì thế nói “xem mặt mà bắt hình dong” là ý như thế. Mặc dù không thể xem tướng khuôn mặt phụ nữ luận không tốt thì quy chụp người đó xấu xa nhưng có thể lấy ý kiến để tham khảo, lưu ý.

 

  1. Cách xem tướng mặt phụ nữ như thế nào:

Tướng mặt phụ nữ được chia làm 3 phần chính đó là Thượng đình là thiên, trung đình là nhân, hạ đình là địa.

Đỉnh đầu là Lai Long, lấy góc nhật nguyệt, góc lưỡng phụ làm giáp hộ, lấy xương chẩm "tả hữu sơn lâm" làm hậu lạc, lấy hai tai kim mộc làm viễn triền. Lấy Ấn đường làm án, ( kẻ có tướng đẹp ấn đường phải phụ chúc hai tai). Mọi bộ phận phải cân đối hài hòa thì mới tốt. Trán nhiều gân, nếp nhăn không tốt tức Thượng đình không tốt.

Trung đình lấy mũi làm huyệt, Sơn căn là long mạch, lây lưỡng quyền làm giáp hộ, lấy chóp mũi làm đỉnh núi, lấy địa cát làm triều án. Vì vậy sống mũi nên cao thẳng, lưỡng quyền nên cân đối. Lưỡng quyền thấp thì mũi cô độc, sơn căn lõm thì mạch tạng yếu. Mũi ngắn - khí bạc (mỏng, yếu). Mũi nhỏ, lưỡng quyền cao thì tiểu phát.

Hạ đình lấy thủy tinh làm huyệt, lấy mũi làm Lai Long, lấy nhân trung làm eo sông, eo biển, lấy lưỡng quyền làm phụ trợ. lấy địa cát làm án thừa tương làm kho, vì vậy mép miệng nên nổi, địa các nên nhô, địa khố nên đầy, lưỡng quyền nên tròn. Nếu địa các không nhô thì khốn. Xem mắt phải xem thần thái khí sắc, nếu mắt trố hoặc mắt sâu, tai thấp, tai đen đều bất lợi. 

 

Xem chi tiết về xem tướng mặt phụ nữ, xin hãy chọn tại phần dưới đây:

  1. Những thông tin liên quan tướng mặt phụ nữ, nên xem:

Ngoài việc xem tướng mặt phụ nữ, xin mời quý bạn đọc tham khảo thêm một số phần mềm tra cứu trực tuyến đang được quan tâm sau đây:

 

  • Phần mềm tra cứu Xem tướng nốt ruồi trên mặt : bói tính cách, vận mệnh tốt xấu qua từng vị trí, đặc điểm nốt ruồi trên khuôn mặt. Để chuyển hướng tới phần mềm xem chi tiết, xin mời click vào Xem tướng nốt ruồi trên mặt

  • Phần mềm xem bói nốt ruồi trên cơ thể nữ: bói nốt ruồi trên từng vị trí trên người, xin mời click vào Xem nốt ruồi trên cơ thể nữ để chuyển tới công cụ và tra cứu theo từng đặc điểm

  • Phần mềm xem bói chỉ tay: Xem vận mệnh, tốt xấu tại các đường chỉ tay. Để xem chỉ tay, xin mời truy cập vào phần mềm Xem nốt ruồi trên cơ thể nữ để xem chi tiết.

 

Ngoài ra, để tra cứu xem tướng phụ nữ theo từng đặc điểm, hình dáng cơ thể. Xin mời chọn trong bảng dưới đây:

Contents[MỤC LỤC]

ảnh zip
 
 
 
 
 
ảnh zip