xem tướng lông mày quặp xuống

Đàn ông lông mày quặp nói lên điều gì? Xem tướng lông mày quặp

Sau đây là các thông tin về tướng lông mày quặp xuống là gì, xem tướng lông mày quặp xuống đoán tính cách tra vận hạn tốt xấu trong tướng lai.
 

Xem tướng lông mày quặp xuống - bói tính cách, vận hạn tốt xấu đời người:
 

Tính cách người tướng lông mày quặp xuống
 

Người có lông mày quặp xuống rất có trách nhiệm và chu đáo. Những người này đối với mọi người xung quanh rất tốt và thường cảm thấy hạnh phúc nhất khi được ở bên những người thân yêu. Ngoài ra người có tướng lông này quặp xuống còn rất đam mê công việc.
 

  • Lông mày cụp xuống:

Nét tướng của những kẻ xiểm nịnh, thủ đoạn, bần tiện
 

  • Lông mày cụp rủ che mắt:

Đây là nét tướng của kẻ gian tà

 

Trên đây là thông tin về tướng lông mày quặp xuống. Để xem các loại tướng lông mày khác, xin mời click vào Xem tướng lông mày để chuyển hướng về danh mục. 

Contents[MỤC LỤC]