xem tướng lông mày gần mắt

Luận tướng lông mày gần mắt- Người lông mày gần mắt vận mệnh tốt xấu?

Sau đây là các thông tin về tướng lông mày gần mắt là gì? Xem tướng lông mày gần mắt đoán tính cách tra vận hạn tốt xấu trong tướng lai.

 

Xem tướng lông mày gần mắt - bói tính cách, vận hạn tốt xấu đời người
 

Vận mệnh số phận người tướng lông mày gần mắt
 

 • Nếu hai lông mày gần mắt, liền nhau:
   

Những người nét tướng này thường thì không quan lộc và tật bệnh hiểm nghèo.
 

 • 2 lông mày gần mắt mà mày dính liền trái phải:
   

Tướng người như này không thọ, đầu óc kém cỏi, không danh phận.
 

 • Người có lông mày gần mắt tính cách lập dị
   

Khoảng cách giữa lông mày và mắt càng hẹp chứng tỏ người đó càng lập dị đơn độc, không thân thiện hòa đồng, nhất là người có lông mày hạ thấp sát mắt thì tính tình rất dễ nổi nóng, xem thường người khác.
 

 • Lông mày gần mắt hẹp hơn ngón tay trỏ
   

Những người này sự nghiệp nhiều thăng trầm biến động và không có nhân duyên

 

Để xem các loại tướng lông mày khác, xin mời click vào Xem tướng lông mày để chuyển hướng. 

Contents[MỤC LỤC]

ảnh zip
 
 
 
 
 
ảnh zip