xem tướng mặt chữ mục

Tướng mặt chữ mục là gì - Tính cách, vận mệnh người tướng mặt chữ mục

Sau đây là các kết quả về người có tướng mặt chữ mục. Xem tướng người có khuôn mặt chữ mục, thế nào là mặt chữ mục, tra tính cách, vận mệnh của người có gương mặt chữ mục như sau.

 

Xem bói tướng mặt chữ mục tra tính cách, vận mạng tốt xấu

 

  1. Tướng khuôn mặt chữ mục là như thế nào?

 

Xem tướng mặt chữ mục: Thiên Đình cao mà hẹp, phần Trung Đình ngắn và thiếu nảy nở. Phần Hạ đình dài mà hẹp thì gọi là hình chữ Mục.

 

  1. Người có tướng mặt chữ mục là người ra sao?

 

Về mạng vận thì đây là tướng hạ cách. Nếu Ngũ Quan không lệch lạc phá hãm thì thuở nhỏ có thể được an nhàn, từ 20 tuổi trở đi dần dần lụi bại.

 

Đàn bà có tướng mặt chữ mục chủ về hình phu khắc tử, nhưng lại rất thọ. Sự khắc chồng con và cô độc đó nặng hay nhẹ tùy thuộc vào thần khí và Ngũ Quan tốt hay xấu.

 

Lưu ý: Kết quả về xem tướng mặt chữ mục phù hợp xem cho cả tướng mặt chữ mục nam và tướng mặt chữ mục nữ.

 

Xin mời click vào Xem tướng khuôn mặt để quay lại công cụ tra cứu xem tướng mặt đoán vận mệnh tốt xấu.

 

Ngoài xem các thông tin xem tướng mặt chữ mục nam nữ. Xin mời tham khảo thêm:

 

Contents[MỤC LỤC]