Xem tướng đi

Tướng đi cũng xuất phát bộ tướng sang hèn, thọ yểu. Vì đi lại là toàn thân cử động, tất cả cơ năng đều phát lộ ra ngoài. Do đó tướng đi cũng ảnh hướng lớn đến xem tướng nhân của người đó. Người sang trọng thì đi thần khí, bệ vệ. Người quý phái bước đi mình không động lắc, nghiêm túc, bộ hành thị vi phú quý. Bộ đi của người hạ tiện có vẻ yếu đuối hay là bước đi khinh phù. Mỗi một tướng đi sẽ cho ta cách sống và khí phái của người đó. 

Cách xem tướng đi: Mỗi người đều có một tướng đi, dáng đi đặc trưng. Tuy dáng đi do hình thể mỗi người tạo nên và có ảnh hưởng lớn nhưng dựa trên bước đi, nhịp đi và một số đặc điểm nổi bật mắt thường có thể thấy mà luận nên tâm tính. Có thể khẳng định: Tâm tính, tính tình của một người có thể đổi thay thì tư thế, tướng đi của mỗi người có thể thay đổi là điều dễ hiểu.

Sau đây danh sách các loại tướng đi đứng, ngồi, xin mời click vào từng bài để xem chi tiết:

Contents[MỤC LỤC]