Chọn người mở hàng cho tuổi Ất Hợi (1995) đầu năm 2018

Trong tết Mậu Tuất 2018 này, việc chọn người mở hàng cho tuổi Ất Hợi (1995) không những người xông đất mở hàng đầu năm mà còn là người mở hàng , nạp tài cho gia chủ tuổi Ất Hợi nếu hợp tuổi và đúng người. Vì thế

Chọn người mở hàng cho tuổi Quý Dậu (1993) đầu năm 2018

Gia chủ Sinh năm 1993 hợp xông đất, mở hàng tuổi nào?

Chọn người mở hàng cho tuổi Quý Hợi (1983) đầu năm 2018

Trong tết Mậu Tuất 2018 này, việc chọn người mở hàng cho tuổi Quý Hợi (1983) không những người xông đất mở hàng đầu năm mà còn là người mở hàng , nạp tài cho gia chủ tuổi Quý Hợi nếu hợp tuổi và đúng người. Vì thế chủ nhà tuổi Quý Hợi chọn...

Chọn người mở hàng cho tuổi Tân Dậu (1981) đầu năm 2018

Gia chủ Sinh năm 1981 chọn tuổi mở hàng nào tốt? 

Chọn người mở hàng cho tuổi Tân Hợi (1971) đầu năm 2018

Khi chọn người xông đất chủ nhà tuổi Tân Hợi, thì cần lưu ý 3 điều sau.

Thứ 1: Người đến xông đất mở hàng  thường chỉ nên đến thăm, chúc tết trong khoảng thời gian 10, 15 phút chứ không...

Chọn người mở hàng cho tuổi Kỷ Dậu (1969) đầu năm 2018

Chọn người mở hàng theo tuổi Gia chủ Sinh năm 1969 

Chọn người mở hàng cho tuổi Kỷ Hợi (1959) đầu năm 2018

Thứ 3: Người xông đất chủ nhà tuổi Kỷ Hợi (1959) phải chúc những lời chúc tốt đẹp cho gia chủ trước khi chủ nhà m...

chọn người mở hàng cho tuổi Mậu Tuất (1958) đầu năm

Trong tết Mậu Tuất 2018 này, việc chọn người mở hàng cho tuổi Mậu Tuất 1958 không những người xông đất mở hàng đầu năm mà còn là người mở hàng , nạp tài cho gia chủ tuổi Mậu Tuất nếu hợp tuổi và đúng người.